Uppfostrande texter

Jag har tidigare skrivit om mitt intresse för moraliserande texter och texter som kan användas i en sorts "morgonsamlingssituation". När jag har gått igenom dagstidningarnas ledare och krönikor har jag upptäckt att detta är en ganska livaktig genre bland kröniketexterna. Ledarna handlar ju oftast om politik och samhällsproblem. Men ibland skrivs det om livet i allmänhet och hur det bör levas eller hur man kan tänka om det; om allmänmänskliga situationer vi hamnar i. 

Här har jag samlat några texter som jag tänker mig skulle passa att servera skolungdom, även om de är skrivna för en vuxen läsarkrets. Pedagogiska texter, i betydelsen "uppfostrande".

Om yrkesval och framtidsdrömmar: Amanda Broberg, Borås Tidning 20/7 -19: Drömmar är mer än bara karriär. 

Karin Pihl, GP 26/10 -19 Vad är det för fel med att bara vara vanlig? 

Ola Nordebo, Västerbottens-Kuriren 13/9 -19 Är vi ärliga med de unga om vad som kommer att krävas av dem? 


Om att ta hänsyn till att andra inte vill höra: Karin Pihl, GP 23/8 -19, Varför får det aldrig vara tyst? 

Om att lära av äldre: Anna Ek, Gotlänningen (GT) 24/7 -19: Lär av andras erfarenheter .

Om att våga anta en utmaning: Kata Nilsson, Piteå Tidning 26/10 -19, Jag är expert på att tvivla på mig själv 

Om att ta ansvar, Widar Andersson, Folkbladet 28/10 -19, En socialpolitisk återvändsgränd .

(Nu när Kb stängt tidningar.kb.se kan det vara idé att direktlänka den tidigare uppmärksammade...)

Om att ge komplimanger, Carolin Dahlman, Kristianstadsbladet 9/7 -17, Våga säga "Vad bra du är" 

Om att inte lägga sig i hur andra lever, Patrik Strömer, Corren 30/9 -19 Nej, det angår faktiskt inte dig! 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Läsning - Vårt gemensamma intresse

Det har precis kommit ett nytt examensarbete från BHS (eller vad de numera kallar sig...)

"Vårt gemensamma intresse: en diskursanalytisk studie om synen på läsning i svensk dagspress hösten 2019 " (klicka för direktlänk) av författarna Julia Granberg och Elin Vilhelmsson.

Ja, ni ser ju själva, dagspressdebatt hösten 2019 och läsning... Varför är det inte mitt namn som står som författare??? Somliga får saker uträttade, andra kommer aldrig vidare i tillvaron... 

Det är en välgjord studie som iåförsig inte gör någon vidare reflektion över sammanhanget och orsaken till den debatt som fördes i höstas, dvs Ungar och medier 2019, som jag skrev om här  och här .

Som man lätt kan konstatera av de länkar jag gav i höstas handlade debatten i hög grad om skärmarna som potentiellt hot mot läsningen. Men i dessa texter fanns förvisso massor av goda argument för läsningens värden. Att göra en sammanställning av dessa argument är ju en lysande idé. Samtidigt kan man kanske fråga sig om inte debattens fokusering på skärmarna hade varit värd en egen studie.

Författarna har valt att inskränka sig till debatten i de fyra stora Stockholmstidningarna och de hittade 40 artiklar för ändamålet genom sökordet *läsning* på databasen Mediearkivet.

Granberg & Vilhelmsson har en utmärkt litteraturstudie på sid. 7-10. Sedan hoppar man med fördel till resultatavsnittet, där citat ur debatten ges, uppdelade på tre "diskurser", dvs  i det här fallet argumentationslinjer som de tyckt sig urskilja, nämligen argument för läsningens nyttighet som medel för andra nyttor, en s k "instrumentell diskurs", s 18-20, sedan argument för läsningen som egenvärde, "essentialistisk diskurs", s 21-23, och till sist en "alarmistisk diskurs", s. 25-28, som uppmärksammar de aktuella hoten mot läsningen. Upplägget har både för- och nackdelar. Det är egentligen inte tre olika förhållningssätt eftersom det finns starka kopplingar mellan de instrumentalistiska och de alarmistiska perspektiven, citat, s. 32:

 Den alarmistiska och den instrumentalistiska diskursen har ett symbiotiskt förhållande till varandra: medan utsagor inom den instrumentalistiska diskursen framhäver läsningens betydelse för samhällets fortskridande, uttrycks inom den alarmistiska diskursen stark oro inför minskad läsning, som relateras till en samhällelig tillbakagång.

Dvs det kan vara rimligt att för överblickens skull skilja positiva och negativa nyttoargument men man bör inte av terminologin förledas glömma att de egentligen verkar i samma riktning.

I skolans värld har ju lärarna gärna lagt tyngdpunkten vid läsningens nyttor, medan det många gånger blivit bibliotekariernas lott att försvara läsningen som nöje.

Studien pekar också på skillnader mellan dagspressdebatten och vad forskningen intresserat sig för i sammanhanget.

Ett exempel på texter som ingår i studien är Karin Olssons Bokslukarnas tid är förbi. Med tidstypiska referenser till mediekunskap, polarisering och bildningsluckor.

En lysande text som inte ingår i studien har jag hittat i Karlskoga Tidning 21/9 -19, Catarina Lindström: Läsning måste vara en del av livet. En provkarta på instrumentella argument, inklusive en förklaring på ordet essentiell! 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pias författarsida

Ibland hittar jag saker på nätet som gör mig generad... Och helt euforisk.

Jag hittade just Pias författarsida ...

Okej, trots mitt skrivintresse har jag aldrig gjort någon inventering av nätets skrivsidor. Jag är antagligen världens siste skolbiblioteksbloggare som aldrig tidigare observerat denna makalösa kunskapsbank, jag ska genast sätta mig i en skamvrå med lämplig huvudbonad...

Hon är inte särskilt aktiv längre, men med 700 texter i innehållsförteckningen kan det ju inte finnas särskilt mycket kvar att skriva om?

Sommaren är räddad... Eller spolierad, hur man nu ser saken.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Demokratisk fostran... och några blandade länkar

Jag är fortfarande inne på samhällsdebatt...

Smålandspostens ledare i lördags, skriven av Fredrik Haage , några citat:

Dagens hätska och ibland hatiska debattklimat beror inte bara på sociala medier utan också på att folk inte har tid eller ork att granska motståndarens faktiska argument. Många och framför allt yngre blir chockerade över att någon kan tycka annorlunda. Där är kulturen väsentligt annorlunda än för några årtionden sedan. (...)

Grundproblemet med unga människor sägs vara att de är så dåligt utbildade att de inte har förmåga att föreställa sig vad som kan finnas i huvudet på andra personer. Det är sant. Men att vända en sådan skuta är ett gigantiskt företag som tar tid och ansträngning. Stödåtgärder kan med fördel sättas in under tiden.

Om skolan nu ändå skall ägna sig åt det luddiga konceptet demokratisk fostran som kan fyllas med vad som helst, varför då inte fylla det med något riktigt substantiellt. Vad sägs om att ta fasta på det som i alla fall förr var en amerikansk skoltradition: att lära sig debattera? Svenska elever skulle nog må bra av den amerikanska modellen där de får sig en åsikt slumpmässigt tilldelad att försvara mot en kamrat under ordnade former. En sådan situation tvingar dem att tänka till och inpräntar att det är skillnad på sak och person och att en ståndpunkt behöver inte vara god eller ond eller enkel. Plötsligt får vi kanske tonåringar som sänker rösten när de tycker något och blir misstänksamma mot demonstrationer och slagord. Det vore en revolution att välkomna.

Jag har ett par eleganta "skolexempel" på olika åsikter som eventuellt kan roa någon. Som en introduktion till debatterande texter kanske?

Om små barn och skärmar...
Länstidningen 27/8 -19 Amandah Andersson: Släpp skärmskammen och prisa paddan  och...

Eller från biblioteksområdet:
GP 9/10 Jesper Sandström: Lägre krav kan bli ekonomisk vinst   och...
Norran 17/8 -19 Csaba Bene Perlenberg: Devalvera inte böckernas värde. 


-  -  -  -
Ytterligare ett par texter om bibliotek, läsgodis för bibliotekarier:
Smålandsposten 22/9 -19 Fredrik Haage: Ett stilla boktips. 

-  -  -  -
Jag har gjort ytterligare ett par databaser eller bibliografier för studier om dagstidningstexter. Nu lägger jag dem i Docdroid, istället. Nackdelen med Docdroid är att dokumenten försvinner efter en månad, så om det är något ni tror er om att ha användning av så får ni spara själva...

Svenska dagstidningars ledare augusti 2019, bibliografi 
Svenska dagstidningars krönikor, september 2019, Bibliografi 

-  -  -  -
Bra text om konspirationsteorier och hemlighetsmakeri - 
Smålandsposten  29/7 -19 Matthias Persson: Med Kubrick till månen 

-  -  -  -

Kristianstadsbladet 26/6 -20, Johanna Nylander: Missa inte sommarlovsläsningen. 


-  -  -  -
Ja, nu är det sommarlov. Jag har dåligt samvete för alla träffar som indikerar intresse för nya texter när jag så sällan levererar något. Nu tar jag sommarlov några månader. Vill ni komma i kontakt med mig,  når ni mig på epostadress b punkt jerker snabel-a yahoo punkt se


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Läsupplevelser

Det finns ytterligare några fräna tidningstexter ni skulle kunna titta på... Som jag tänker skulle lämpa sig väl för högläsning.

NWT (Nya Wermlands-tidningen) 20/7 -19  Henrik L Barvå - Örnen har landat

En helt lysande framställning av Apollo 11-äventyret. Med pluskvamperfekt, imperfekt och perfekt skapar han på något sätt en sådan närvarokänsla att man nästan ser händelserna utspela sig i presens framför ens ögon. Man blir andäktig. Och vilken historia! Har ni inte sett "Rätta virket" på film eller video så vill jag varmt rekommendera den.


Kalmar Läns Tidning 24/10 -19  Jessica Bergsjö - Digitaliseringen ur ett annat perspektiv.

En lite längre text (1000 ord) om fem generationer kvinnor och deras levnadsvillkor och framför allt om hur de hanterat pengar. Mästerligt skriven och höggradigt fascinerande, även om detta är ett område, en utveckling, som gör mig själv mycket orolig och beklämd. 


Det är förvånansvärt få texter som är riktigt roliga.  Ett par som lyckas ganska väl är dock...

Lokaltidningen Stenungsund 27/9 -19 Lars Einar Engström - Dags för oss "defekta" att slå tillbaka

… om att tillhöra en förtryckt och lättkränkt minoritet.

Hallands Nyheter 10/9 -19 Anita Nyman  Faktum är att ärlighet inte varar längst alla gånger

… om att mäta längd, t ex på barn... En underbart skruvad historia. citat

Sanningen är överskattad. Och framför allt förändras den ju hela tiden.

En annan sanningssökare frågar sig vilken bro som är Sveriges längsta. Egentligen. Trodde du att du visste svaret?

Värmlands Folkblad 14/9 -19 Kent Sjögren - Om att ha fel - men rätt ändå


Ja. Vad alltihop går ut på, är ju trots allt att berätta historier. För att vi inte kan motstå en god historia. Och för bibliotekariesjälarna gäller det att hitta dem.

GP 28/9 -19 Johan Wanloo - Det är dags att vinna ungdomarna tillbaka

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg

Nyare inlägg