Visar inlägg i kategorin Mediekompetens

Tillbaka till bloggens startsida

Månadens skolrelaterade ledartexter, del1

Vad är det egentligen för skolrelaterade frågor som diskuteras i dagspressen idag?

Här följer en förteckning av ledartexter från svenska dagstidningar sedan månadsskiftet (som inte är låsta):

Beo: Statliga myndigheter ska inte undergräva lärarnas auktoritet,  Hallands Nyheter 2/9.

Dyslexi etc: Satsa på tidiga insatser,  Eskilstuna-Kuriren 15/9 

Tack simpla 70-tal för diagnosen jag inte fick,  Expressen 10/9 

Dåliga poliser är skolans fel: Dålig språkpolis,  Smålandsposten 13/9 

Skolproblem slår mot polisens förmåga...  Hallandsposten 11/9 

Friskolor: Avskaffa religiösa friskolor,  Sydöstran 15/9 

Tid för strid om vinster i välfärden,  Folkbladet 6/9 

Skolans kunskapsmål viktigare än finansiella mål,  Östran 5-9 

Barnen måste klara testet för att få gå kvar...  Aftonbladet 1/9 

Offentlighet är en rättighet för skattebetalare,  Östran 

Högskoleutbildningar: Säkra kvalitet och intresse,  Mariestads-tidningen 2/9 

Inlärd kunskap: Google kan inte ersätta hjärnan,  GP 2/9 

Liberalernas skolpolitik: Outgrundliga äro liberalernas skolvägar,  Sydsvenskan 12/9 


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ungar och medier

Statens medieråd publicerade en ny rapport,  Ungar och medier 2019  härom dagen. Det är resultatet av en ganska stor enkätundersökning. Jag tycker gott jag kan rekommendera en snabb genomläsning. Det är såväl roande, intressant som lärorikt.

Kanske mest förvånad blir jag över vilken makalös tilltro dagens 17-18-åringar tycks hysa gentemot Svt (och DN), och hur liten andel som faktiskt läser böcker eller tidningar dagligen. Har alla källkritikinsatser fullkomligt missat målet? 

En som var snabb att kommentera var  Sofia Mirjamsdotter på Sundsvalls Tidnings ledarsida.


Tillägg 17/9:

Det har kommit ytterligare några reaktioner...

Ledaren på Södermanlands Nyheter,13/9,  Olof Jonmyren 

ledaren på Borås Tidning , 13-9,

ledare, Bohuslänningen 13-9,  Max Eskilsson .

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vår socken

1938 utgav skolläraren m.m. Per Johannes, med ekonomiskt stöd av den lokala sparbanken, boken "Vår socken", med underrubriken "Hembygdsbok för Leksand ungdom". Det är en av mina favoritböcker. En sådan bok anser jag borde finnas i varenda svensk socken. Eller åtminstone kommun, för de landsändar där socknarna eventuellt är i minsta laget.

Syftet beskrivs på följande sätt i förordet:

Som av innehållet framgår vill den vara en läsebok för Leksands ungdom. Den vill fästa sockenfolkets och särskilt dess ungdoms uppmärksamhet på både viktiga och intressanta ting, som ligga oss nära men likväl ofta förgätas eller glömmas. Kan bokens innehåll till någon del därav väcka håg till verklig hembygdsforskning och kärlek till det, som är vår sockens egenart, är dess syfte nått. Ingen kan veta allt, som är värt att veta om sin hembygd och dess historia, om dess minnen och dess liv i dag. Men ingen, som vill bli en värdig son eller dotter av sin bygd, försummar heller att fördjupa sin kunskap om sin hembygds kultur och natur. Denna lilla bok söker anvisa några vägar till källor, där sådan kunskap finns att få.

Och innehållsförteckningen uppvisar 25 texter av olika längd, boken omfattar totalt 180 sidor i pocketformat, om exempelvis...

kyrkan

ett kyrkoår,

en kyrkfärd för hundra år sedan,

om bemärkta sockenbor,

fornminnen och hembygdsgårdar,

byar och bynamn,

dialekten,

namnskick, gårds- och soldatnamn,

om nödår,

ett besök på konstgalleriet,

hur skolväsendet i socknen utvecklats,

riksdagsmän,

Leksandsmotiv i litteraturen,

om växter och fåglar,

utfärder i naturen,

näringsliv och utkomstmöjligheter,

gamla seder och anekdoter

Boken är, som historieböcker ju brukar vara, av tämligen tidlös karaktär. Det mesta skulle nog vara gångbar läsning även idag, 80 år senare. Men visst kan man tänka sig att dylika böcker även borde ha kapitel om föreningslivet och idrotten, musiklivet, roliga historier, vägnätets utveckling, den lokala demokratin, märkliga händelser, olyckor, brott, tingsväsendet, katastrofer... dvs berättelser om bygden och förfäderna och nutiden i vid mening.

Per Johannes skrev själv bara en femtedel av texterna, resten delegerade han till specialkunnigt folk.

Jag menar, hur svårt kan det vara att producera skolrelevanta texter om hembygden med dagens tekniska möjligheter där t ex trycksaker i små upplagor kan tas fram på vanliga skrivare och bindas snyggt till nästan inga kostnader alls? På många håll kan man säkert mycket enkelt hitta lämpliga texter i eventuella hembygdsföreningars skrifter och från tidningsklippsamlingar. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mera om moraliska paniker

Det är nu precis ett år sedan jag uppmärksammade Elza Dunkels Nätkulturer med en serie postningar, se t ex länksamlingarna här och här .

Hon har i mars skrivit en ny text om mediepaniker  riktade mot barn, som till stor del baseras på en youtubevideo med Kirsten Drotner. Den är mycket hörvärd, inte minst för att det är ett utmärkt tillfälle att vänja våra öron med att lyssna på danska. Det är inte så omöjligt som vi många gånger inbillar oss.

När det gäller just mediepaniker eller "moraliska paniker" i allmänhet, så är det ett ämne som även Stig-Björn Ljunggren har skrivit flera utmärkta texter om.

-Den moraliska paniken är en utmärkt grundtext om fenomenet, texten har legat på nätet sedan 1998, nu endast åtkomlig via Wayback machine.

Moralisk panik - tre faser är en text som faktiskt firar ettårsdag idag!

-Hur skuldbördan fördelas efter dådet i Trollhättan , en text om vårt, moralpanikernas, häxprocessernas, behov av syndabockar.


Därutöver har Hans L. Zetterberg skrivit om Moralisk panik , en text som ingick i SOU 1999:13, s.50-51.

Rebecca Weidmo Uvell har nyligen skrivit en satir som kan tjäna som mall för hur en moralisk indignation arketypiskt kan kanaliseras i det obligatoriska "uppropet".

Elza Dunkels påminner också i litteraturtipsen om Jan Guillous bok "Häxornas försvarare" (2002).


Helt utan samband med ovanstående vill jag även tipsa om den intervju med Jack Werner  som Elza i en tidigare postning länkar till. "Barn ska inte vara källkritiska"! Det hade nog varit bra om han specificerat vilka åldrar det är han syftar på, men tänkvärda resonemang i vilket fall som helst.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mediekunskap med Stig-Björn

Jag har gjort en enkel bibliografi för Stig-Björn Ljunggen över tidningskrönikor från 2015 och bloggposter på minfil. 

I första hand tycker jag han har en del intressanta synpunkter på medierna som skulle kunna utnyttjas i skolornas medieundervisning. Fast observera att det bara är en liten bråkdel av hans texter som handlar om detta. Den överväldigande massan av texter handlar om dagsaktuell politik.

I andra hand tycker jag är det en smula fascinerande att se vad en s.k. "proffstyckare" faktiskt producerar. Hans bredd, hans stil osv.

För det tredje tycker jag det är intressant att se vad som kan återfinnas från  Internet  archive / Wayback machine när en bloggare städat ut alla gamla texter från bloggen. I Stig-Björns fall hittade jag sålunda 137 bloggposter av (minst) 329 som måste ha funnits där en gång.

I det här sammanhanget är det dock i första hand hans texter om medier som intresserar; han skrev 2003 boken När medierna tar makten - Ett demokratiskt omställningsprogram i upplevelseindustrins skugga.

Här finns en länk till de 41 teser som sammanfattar boken.

Avskaffa första april-skämten handlar om svårigheten att skilja påhittade nyheter från "riktiga" nyheter.

Den skitnödiga samtiden - sex megatrender i samhällsdebatten att vara observant på.

Fakta hjälper oss inte ända fram - en bra text i källkritikhysterins tid.

Ett nytt, maktmedialt samhällskontrakt handlar om rollfördelningen mellan medier och politiker.

Framgångsrika politiker måste gå "genom rutan" , här tar han upp  fenomenet "Den mediala logiken", vad det sedan är får jag inte riktigt grepp om. Det är ett ämne jag skulle vilja ringa in bättre.

Kriget mellan fantasi och verklighet är en fascinerande liten text om våra värderingars förhållande till verkligheten. I texten tas nationalismen upp som exempel, men det bör väl uppfattas som "bara ett exempel".

Medierna skapar verklighet - om mediernas dragning till det spektakulära, se även second opinion-länken.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg