Visar inlägg i kategorin Kataloger

Tillbaka till bloggens startsida

Länksamling, skolfilm

Jag har tittat en stund på utbudet av skolfilmer... 

Några nyttiga länkar:

URs länksida till regionala AV-mediecentraler 

Uraccess.net , med SABs klassifikation, Dvs, för att hitta filmer om biologi, fysik, astronomi osv, klicka på U-naturvetenskap för att navigera vidare i ämnesträdet.

SDF - Sveriges Distributörer av institutionell film, sida med direktlänkar till 12 företag som producerar skolfilm.

Libris . Bläddra fram till det ämne du söker, t.ex. genetik: Klicka U-naturvetenskap > Ue biologi > Uea > utvecklingslära och genetik > 6700 träffar > högerfältet, typ - Film/video

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gardner - på väg mot glömskan

Apropå Erle Stanley Gardner - "världens mest lästa författare" - är han ett intressant exempel på hur gammal populärkultur representeras på dagens svenska bibliotek.

Wikipediaartikeln över Erle Stanley Gardner är ju riktigt bra, här har någon deckarkännare gjort en bibliografi som omfattar -

41 svenska Perry Mason-utgåvor

3 "Distriktsåklagaren"

22 böcker under pseudonymen "A.A. Fair", samt

Minne för mord

och

Tidvattensmysteriet.

Alltså totalt 68 titlar översatta till svenska.

På Libris hittar jag vid sökning på "Erle Stanley Gardner" 22 olika titlar (20 Perry Mason och två Distriktsåklagaren) plus en talbok (Den kidnappade guldfisken. Då räknar jag inte de två titlar som registrerats som "periodisk publikation" och bara finns på Riksarkivets raritetskammare.

Med sökordet A.A. Fair  hittas ytterligare 6 svenska titlar, varav två (Högt spel  och Samarbete med polisen) märkligt nog under namnet Erle Stanley Gardner! Varför dök de inte upp i första sökningen?

Men söker jag på "Gardner" och väljer andra alternativet, Erle s vid "Avgränsa träffmängd" så får jag 47 olika svenska titlar! Inklusive Tidvattensmysteriet, Minne för mord, de tre distriktsåklagarböckerna samt  Högt spel och Samarbete ... men inte de övriga A.A. Fairböckerna. 

Gör jag om samma manöver med sökordet "Fair" får jag 15 titlar, inklusive Högt spel och Samarbete ... Det betyder alltså att så gott som alla Perry Mason  och Distriktsåklagaren ändå finns i Libris - men man måste vara lite omständig när man gör sökningarna.

Och i allmänhet finns böckerna endast på kb och "Svenska deckarbiblioteket" - som är en del av Eskilstuna stadsbibliotek: Frånsett dessa två bibliotek finns några exemplar på vissa universitetsbibliotek och ett 20-tal på depåbiblioteket, men därutöver tycks Libris endast känna till 7 bokexemplar av "världens mest läste författare" i hela Sverige!

I BTJ:s databas "Burk-sök" hittar jag 42 titlar under E.S. Gardner och 21 under A.A. Fair, fast 17 av dessa titlar är bara poster utan böcker, dvs de finns inte på något bibliotek alls, och övriga nästan uteslutande i Eskilstuna.

I Östergötlands bibliotekskatalog för "Götabiblioteken" hittar jag ingen bok alls Av E. S. Gardner.

Så går det alltså. Fyller man inte på med nyutgivna utgåvor finns det 50 år efter författarens död endast ett tiotal bokexemplar kvar på svenska folkbibliotek av den som en gång var "världens mest lästa författare".

0 kommentarer | Skriv en kommentar

De lokala katalogerna

Skeninge skolbiblioteksblogg har idag testat de lokala katalogerna! Både Trojenborgsskolan (åk 6-9), ca 220 elever, och Väderstad skola (åk 0-5), ca 80 elever, har lagt sina kataloger på Danteks bibliotekssystem, som kan hittas på www.skolbibliotek.se . Systemet ser alltså likadant ut för båda skolbiblioteken, men när man gör sökningar hittar man naturligtvis bara den aktuella skolans böcker.

Det är ett eget klassifikationssystem som Dantek utvecklat, man hittar det om man klickar på "goda idéer" på startsidan. Systemet består av 16 huvudkategorier som i sin tur spjälkas upp i 132 underkategorier. I några få fall finns sedan ett tredje lager i hierarkin. Skönlitteraturen har fått tre huvudkategorier: "Berättelser och fantasier" och "Du och de andra" och i förekommande fall,"lättlästa böcker", sedan följer närmast huvudkategorierna "Kända personer", "Rymd och teknik", "I skolan", etc Huvudkategorin "I skolan" har således 17 underkategorier som motsvarar olika skolämnen. Här kan jag dels påpeka att skolans ämnen ju täcker det mesta som man kan skriva böcker om, det blir därför ett alternativt klassifikationssystem i systemet med många överlappningar. För det andra finns det många uppenbara luckor. Det finns exempelvis inga kategorier för praktiska ämnen som musik, slöjd, hemkunskap eller idrott. En stor nackdel är att bildskärmen bara klarar av att visa 9 kategorier åt gången, för att se återstående måste man alltså bläddra till en annan sida, vilket är omständigt och ger dålig överblick. I och för sig är det väl utmärkt att försöka presentera böckerna i kategorier som är mera barnanpassade än vad SAB-systemet kanske är, men jag tycker att jag ser många luckor där det helt enkelt saknas kategorier att stoppa böcker i. SAB-systemet börjar ju som bekant A - Bok och biblioteksväsen, B - Allmänt och blandat, C - Religion, D - Filosofi och psykologi. Danteksystemet saknar kategorier för biblioteksväsen, filosofi och en övrigtkategori. Att skapa ett biblioteksklassifikationssystem utan någon kategori för bibliotekariens arbetsredskap ter sig faktiskt något märkligt. Å andra sidan bjuder man på överlappningar, som när underkategorin "dans" kan hittas både under huvudkategorierna "Sport och uteliv" och "Hobby, lek och fritid". Nu är det kanske inte tänkt att katalogen ska användas som klassifikationssystem, för om man klickar på någon viss bok för att ta reda på vilken hylla den finns på, så visar det sig att den har ett SAB-signum och är således uppställd efter SAB-systemet! Enskilda böcker kan alltså dyka upp på åtskilliga platser i katalogen, beroende på vilka ämnesord den fått. Därför är det svårt att den här vägen (alltså "goda ideer") få någon uppfattning om bibliotekets omfattning räknat i antal poster eller böcker.

På Trojenborg har de 198 poster fantasy, och 193 poster "deckare och mysterier", medan Väderstad har motsvarande 61 och 114. Jag får av katalogsposterna en känsla av att Trojenborgs skolbibliotek har ungefär dubbelt så många olika poster mot vad Väderstad har. Det är också påfallande att Trojenborg har flera exemplar av de flesta  skönlitterära böcker, medan Väderstad vanligen bara har ett exemplar av varje bok. Trojenborg kan erbjuda 63 exemplar av Svensk skolordlista, 30 ex av "Uppdrag svenska: svenska för högstadiet", men jag hittar inga verkliga klassuppsättningar av skönlitterära böcker. 6 exemplar av Selma Lagerlöfs "En herrgårdssägen" var väl ändå lite oväntat. Fortsätter man granska Trojenborgsskolans katalogs kategorier hittar man åtskillig oreda. Bibliotekskunskapen med exempelvis bibliografiska verk visar sig ha hamnat under "I skolan" - religion, och Biologi (med 300 poster) visar sig vara en riktig sopstation som mest består av skönlitteratur. Underkategorierna "tyska" och "spanska" har en massa skönlitterära titlar på svenska som bara har sin handling förlagd till Tyskland/Spanien medan det är betydligt bättre ordning på underkategorin "franska". I Väderstad hittar jag sedan t.ex "Tom Sawyer" och "Bönbok för barn" under kategorin biologi, "Våra skogsträd" under samhällskunskap och "Bra böckers lexikon" under religion.

Annars kan man förstås göra vanliga direktsökningar på författare, titel eller ämne. Jag måste säga att jag vart positivt överraskad av att det går bra att söka på SAB-signum! Sålunda visar det sig att Väderstad hade 527 poster Hcg och 749 poster Hcf men ingen Hci (serier), medan Trojenborg har motsvarande 395 plus 112 plus 4! Detta tyder alltså på att Väderstad har flera böcker än Trojenborg!? Men, återigen, av Trojans 112 poster Hcf har man (minst) 214 exemplar.

Alltså snälla rara inköpare... 4 seriealbum på Trojenborg och inget i Väderstad... Hur tänkte ni där?

Sedan bör det påpekas att sökfunktionen nog är en smula känslig. Blir man för ivrig med tangenterna blir det "Server error" och så är det roliga slut. Men det märkliga är att om man har överansträngt servern på Trojenborg, så går det inte att söka på Väderstad heller, men det finns däremot inga hinder för att söka på andra Dantekkataloger i andra landsändar.

0 kommentarer | Skriv en kommentar