Visar inlägg i kategorin Bibliotekarieutbildningen

Tillbaka till bloggens startsida

Gamla specialarbeten från BHS

När jag i lördags fick upp kornet på Börge Nielsens "specialarbete" om Hans Peterson  upptäckte jag att Högskolan i Borås hade stängt av sin gamla databas BADA, och påstod att allt överförts till DIVA. Men det var ju inte sant. För de äldre examensarbetena, de s.k. "specialarbetena" före 1982, finns inte överförda till DIVA. I lördags var de alltså utraderade från nätet!

Men nu finns de igen. 

Du hittar förteckningen på drygt 1200 specialarbeten Här och därifrån klickar du bara fram fulltexten.


OBS UPPDATERAT 17/5:

Det var ju inte många timmar de länkarna fungerade... 

Nu meddelar högskolebiblioteket i Borås följande:

vi håller på att plocka bort de gamla inskannade specialarbetena från BHS. Vi kommer att behålla dem digitalt men inte presentera dem på nätet. Detta har delvis att göra med den nya GDPR lagstiftningen. Vi behöver inhämta godkännande från alla skribenter. Så det finns en risk att de blir borta under en längre tid.

Det är ledsamt när utvecklingen går åt fel håll, när lättillgänglig information görs oåtkomlig.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad man läser på bibliotekarieutbildningen i Borås

Jag har en känsla av att det kan finnas läsare i hela kommunen som på äldre dar kommit till insikt om att det ju egentligen var bibliotekarie man skulle ha studerat till från början...

Som en tjänst till alla er presenteras här utbildningsplanen och de tyngsta numren ur litteraturlistan. För att hitta de fullständiga kurslistorna gör ni så här: Klicka på Bibliotekarie, distansutbildning, deltid 50%  så kommer ni till de senast antagnas aktuella kurser. För kurserna i högre årskurser klickar ni vidare i högermarginalen till antagen vt 2016, vt 2015 osv. Min årskurs var alltså vt 2013.

Årskurs 1: 

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap:

     Litteratur: Rubin, R. : Foundations of library and information science (294 s.).

                     Suarez & Woudhuysen: The book; A global history (225 s).

                     Lerner, F.: The story of libraries (200 s).

                     Bjereld m. fl. : Varför vetenskap (165 s).

Bibliotek i samhället 1:

     Litteratur: Norén Bretzer, Y.: Sveriges politiska system (233 s).

                      Harding, T. : Framtidens civilsamhälle (156 s).

                      Broms, S. Biblioteken och juridiken (171 s).

Bibliotek och användare 1

     Litteratur: Ross m fl.: Reading matters (193 s).

                     Case, D.O.: Looking for information (126 s).

              Carlsson & Johannisson (Litteraturutredningen): Läsarnas marknad, marknadens läsare (116 s).         

Årskurs 2: 

Kunskapsorganisation 1

       Litteratur: Glushko: The discipline of organizing (220 s)

                        IFLA: Funktionella krav på bibliografiska poster (100 s)

                        IFLA: Funktionella krav på auktoritetsdata (24 s)

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

       Litteratur: Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder (333 s)

                        Bergström & Boréus: Textens mening och makt (138 s)

                        Chalmers: vad är vetenskap egentligen (160 s)

Bibliotek och användare 2

       Litteratur: Case: Looking for information (389 s)

                        Kvale & Brinkmann: Den kvalitativa forskningsintervjun (260 s)

En valbar kurs.

Årskurs 3:

Bibliotek i samhället 2: 

    Litteratur: Webster: Theories of the information society (276 s)

                    Frenander & Lindberg: Styra eller stödja (143 s)

                    Hansson, J.:Folkets bibliotek? texter i urval (112 s)

                    Hansson, J.:Libraries and identity (99 s)

Kunskapsorganisation 2

      Litteratur: Glushko: The discipline of organizing (85 s)

                 IFLA: Functional requirements for subject authority data (FRSAD): A conceptual model (32 s) 

Professionell informationssökning:

      Litteratur: Kärki & Kortelainen: Introduktion till bibliometri (86 s)

                      Alexandersson: Källkritik på internet (52 s)

                      Thoresson: Häng med i informationsflödet (42 s)

En valbar kurs.

Årskurs 4:

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier

         Litteratur: Lundén & Rosell: Presentationsteknik (130 s)

                         Ohlsson, R.: Etiken och biblioteken (124 s)

                          Stigendal, M.: Bibliotek i samhället (106 s)

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2

          Litteratur: Wildemuth, B.M.: Applications of social research methods to questions in information and library science (421 s).

Kanditatuppsatskurs.


Kommentar: Utbildningsplanen har varit oförändrad nu några år, men litteraturlistorna förnyas kontinuerligt. Detta är alltså bara delvis den litteratur jag läste, och de som börjar sin utbildning nu kommer antagligen att läsa delvis annan litteratur när kursen börjar, men det är den litteratur som gäller för tillfället.  De valbara kurserna varierar år från år; själv läste jag en kurs om barn och ungdomars läsning och en om litteratursociologi. 

  

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tio små negerpojkar på BHS

I januari 2013 fick jag reda på att jag var antagen till en distansutbildning till bibliotekarie vid BHS i Borås. Som jag minns det var vi drygt 100 antagna. I slutet av februari var vi ett 50-tal som samlades på den första gemensamma samlingen i Borås. Redan till höstens första kurs hade gruppen krympt till ett 30-tal. När vi förra sommaren påbörjade kandidatuppsatskursen var vi 20 kvar från det ursprungliga gänget från 2013, plus 28 eftersläntrare från andra årgångar, alltså totalt 48. I januari i år var vi 14 från 2013-gänget plus 3 eftersläntrare som lämnade in färdiga uppsatser.

Sedan examinationen i januari har jag försökt hålla ett öga på diva-portal för att se hur många som blev godkända. Jag upptäckte först igår att de godkända uppsatserna publicerats redan i mars. De hade blivit daterade 2016 av någon anledning, vilket gjorde att de aldrig dök upp när jag sorterade träffarna efter "nyast först". Slutresultatet var sex godkända bibliotekarier från 2013-gänget plus en eftersläntrare. Jag var alltså inte en av dem. Till saken hör att utbildningen är väldigt akademisk i så måtto att åtminstone jag uppfattat den som mer inriktad på att producera biblioteksforskare än bibliotekarier. Som om allt, åtminstone det mesta, gått ut på att förbereda oss just för det egna uppsatsskrivandet och "forskningsprojektet". Många ansträngningar har gjorts och mycket resurser har slösats till... ja, för många till just ingen nytta alls.

Men stort grattis till Karin, Inger, Åsa, Lissandra, Helene och Fredrik samt Maria som klarade nålsögat!

0 kommentarer | Skriv en kommentar