Det här blir en ledsam postning. Känsliga läsare varnas.

Det finns områden som får mig att se rött.

Med moral menas värdesystem; det handlar  om hur vi ska förhålla oss mot varandra. För mig handlar god moral om att inte utnyttja andra människor, att inte luras, att inte utnyttja andra människors tillit, deras godtrogenhet, deras vilja att göra gott. (Se t ex Andersson & Furberg: Moral.)

Det är visst "hållbarhetsvecka" i Mjölby kommun.

"Hållbarhet" är något av det värsta jag vet... tätt följt av "biologisk mångfald"!

På Mjölby bibliotek håller de ett bokbord på temat "hållbarhet", utan en enda bok som förhåller sig kritisk till fenomenet eller begreppet. Här har vi ett typiskt uppifrånprojekt där biblioteket har lånat sig till att agera propagandahjälp till makthavarna. 

Här finns en länk till ett kort radioinslag om politiskt laddade begrepp som är hörvärt, och här finns en länk till några goda exempel på hur språkets makt kan brukas och missbrukas med hjälp av värdeladdade ord.

För det är ju det som är tricket. Vem vill inte vara för för något som kallas "hållbart"? Eller "utveckling"?

Enligt wikipedia introducerades begreppet internationellt av Lester  Brown 1981, men står sedan 2003 inskrivet i svenska grundlagen. Jag vill hävda att denne Lester Brown är en bedragare. Han är en bedragare därför att han med sitt Worldwatch institute medvetet har gett en oriktig bild av verkligheten genom att vinkla sina rapporter så att de konsekvent målade fan på väggen och förteg allt som kunde ge en balanserad bild av utvecklingen.

På fjärde raden kan vi läsa "Forskare inom många områden har belyst tillväxtens gränser." "Tillväxtens gränser" är en bok som gavs ut 1972 av Romklubben inför Stockholmskonferensen med ett tydligt malthusianskt eller "nymalthusianskt" budskap. Och på den vägen är det. Under wikipediaartikelns rubrik "systemteori", kommer kodord som resiliens, hockeyklubba, tipping point, befolkningstillväxt, temperaturförhöjningen, biologisk mångfald, planetens gränser...

Är nymalthusianism förenligt med vetenskapens syn på hur resurser skapas?

Är hockeyklubban god vetenskap?

Finns det seriösa vetenskapsmän idag som på allvar menar att befolkningstillväxten utgör ett globalt problem?

Eller är alltihop bara en masspsykos, en snöboll som inte går att stoppa? Genom att godta begreppet "hållbar utveckling" som något gott och eftersträvansvärt ger man samtidigt sitt stöd till en världsbild från 1972 och en politisk agenda som blivit svensk nationalideologi, stadfäst i grundlagen. 

Ska biblioteket fortsätta underblåsa denna propaganda eller eller vore det bra om det ifrågasatte den?

Dagens läxa: Var uppmärksam på värdeladdade begrepp. Det finns mycket som tyder på att vägen till helvetet är stensatt med goda intentioner... och ord med positiva värdeladdningar. 

Och det är alltid de mest trohjärtade, de yngsta, de mest tillitsfulla, som blir bedragarnas första offer.