Jag upptäckte en tragisk tidningsartikel härom dagen...

Vansinnig af romanläsning har en 14 à 13 års pojke i Jönköpingstrakten blifvit, så att han måst intagas å vårdanstalt. Han hade läst en bok "Benranglet", som häftesvis försålts i en fabrik, där han arbetat, och hvilken innehåller synnerligen hemska skildringar.

                                                                                                      Dalabladet 2/3 1908

Man blir ju onekligen lite nyfiken... Någon sådan titel finns inte från den aktuella tiden i Libris, däremot finns det en "Öfverste Benrangel" av Nils Hydén från 1905. Nu var ju Jönköpings tändsticksfabrik en fasansfullt hälsovådlig miljö för barnarbetarna vid denna tid, så hur det förhåller sig med orsak och verkan i detta fall kan man kanske ifrågasätta. Ett studiebesök i fabriksmuséet kan rekommenderas för den som råkar ha vägarna förbi.