Jag har en känsla av att det kan finnas läsare i hela kommunen som på äldre dar kommit till insikt om att det ju egentligen var bibliotekarie man skulle ha studerat till från början...

Som en tjänst till alla er presenteras här utbildningsplanen och de tyngsta numren ur litteraturlistan. För att hitta de fullständiga kurslistorna gör ni så här: Klicka på Bibliotekarie, distansutbildning, deltid 50%  så kommer ni till de senast antagnas aktuella kurser. För kurserna i högre årskurser klickar ni vidare i högermarginalen till antagen vt 2016, vt 2015 osv. Min årskurs var alltså vt 2013.

Årskurs 1: 

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap:

     Litteratur: Rubin, R. : Foundations of library and information science (294 s.).

                     Suarez & Woudhuysen: The book; A global history (225 s).

                     Lerner, F.: The story of libraries (200 s).

                     Bjereld m. fl. : Varför vetenskap (165 s).

Bibliotek i samhället 1:

     Litteratur: Norén Bretzer, Y.: Sveriges politiska system (233 s).

                      Harding, T. : Framtidens civilsamhälle (156 s).

                      Broms, S. Biblioteken och juridiken (171 s).

Bibliotek och användare 1

     Litteratur: Ross m fl.: Reading matters (193 s).

                     Case, D.O.: Looking for information (126 s).

              Carlsson & Johannisson (Litteraturutredningen): Läsarnas marknad, marknadens läsare (116 s).         

Årskurs 2: 

Kunskapsorganisation 1

       Litteratur: Glushko: The discipline of organizing (220 s)

                        IFLA: Funktionella krav på bibliografiska poster (100 s)

                        IFLA: Funktionella krav på auktoritetsdata (24 s)

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

       Litteratur: Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder (333 s)

                        Bergström & Boréus: Textens mening och makt (138 s)

                        Chalmers: vad är vetenskap egentligen (160 s)

Bibliotek och användare 2

       Litteratur: Case: Looking for information (389 s)

                        Kvale & Brinkmann: Den kvalitativa forskningsintervjun (260 s)

En valbar kurs.

Årskurs 3:

Bibliotek i samhället 2: 

    Litteratur: Webster: Theories of the information society (276 s)

                    Frenander & Lindberg: Styra eller stödja (143 s)

                    Hansson, J.:Folkets bibliotek? texter i urval (112 s)

                    Hansson, J.:Libraries and identity (99 s)

Kunskapsorganisation 2

      Litteratur: Glushko: The discipline of organizing (85 s)

                 IFLA: Functional requirements for subject authority data (FRSAD): A conceptual model (32 s) 

Professionell informationssökning:

      Litteratur: Kärki & Kortelainen: Introduktion till bibliometri (86 s)

                      Alexandersson: Källkritik på internet (52 s)

                      Thoresson: Häng med i informationsflödet (42 s)

En valbar kurs.

Årskurs 4:

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier

         Litteratur: Lundén & Rosell: Presentationsteknik (130 s)

                         Ohlsson, R.: Etiken och biblioteken (124 s)

                          Stigendal, M.: Bibliotek i samhället (106 s)

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2

          Litteratur: Wildemuth, B.M.: Applications of social research methods to questions in information and library science (421 s).

Kanditatuppsatskurs.


Kommentar: Utbildningsplanen har varit oförändrad nu några år, men litteraturlistorna förnyas kontinuerligt. Detta är alltså bara delvis den litteratur jag läste, och de som börjar sin utbildning nu kommer antagligen att läsa delvis annan litteratur när kursen börjar, men det är den litteratur som gäller för tillfället.  De valbara kurserna varierar år från år; själv läste jag en kurs om barn och ungdomars läsning och en om litteratursociologi.