Vad är egentligen bildning? Vad ingår?Jag har hittat en tidningsartikel som jag tycker kan vara värd att uppmärksamma, ja, ingen annan lär väl göra det...

För bildning fordras helt visst naturanlag. Detta förklarar varför så många lärdomsljus trots stora kunskaper i grund och botten hela sitt liv förblivit obildade. Deras andliga skaplynne har saknat den rörlighet som förmår sammansmälta de olika bildningsmomenten till ett helt, den glöd genom vilken tankens, känslans och inbillningens innehåll smälter samman till den högre enhet som är bildning. För att vi ska kunna förstå den tid vi själva lever i, måste vi äga en viss grad av allmänbildning. Vi måste "följa med vår tid", ta del av andra personers åsikter. Känna motiven till deras handlingar och så i sann mening förstå dem. mänskliga åsikter är alltid ensidiga och behöver kompletteras av andras, vi måste lära oss inse att ej alltid vår egen åsikt är den rätta. När vi lärt oss inse detta, har vi vunnit ett gott stycke på väg till den äkta bildning, som medför en djup humanitet, ger förmågan att erkänna det goda hos olika tänkande och förstå livet omkring oss.

                                                                                                          Dalabladet 16/12 1910

Texten är inte signerad, så jag kan bara anta att den skrivits av tidningens redaktör, Theodor Hanson, jag har moderniserat stavningen.

Författaren menar alltså att bildning är en sammansmältning i personligheten av allmänbildning (dvs faktakunskaper), känsla och fantasi. Men mer konkret krävs det ödmjukhet inför allt man inte vet, och...

Allmänbildningens innersta liv är vetgirigheten. Utan den finns ingen drivande kraft; intresset måste finnas, viljan ej stå främmande inför något mänskligt...

Men har han rätt i att det krävs anlag för att uppnå högre bildning? Vad är det i så fall för anlag? Går det att träna upp "det andliga skaplynnets rörlighet"? Vad ingår egentligen i begreppet fantasi? Och hur är det med vetgirigheten -  hur stimuleras den? Ja, jag antar att det är sådant lärare får lära sig på sina utbildningar.

Information är bara början... Men med information om fenomenen fantasi, vetgirighet och inlevelseförmåga borde vi kunna komma en god bit på väg.