Fortsättning på gårdagens text.

Carl Martin Roos berättar i Biblioteksrätt (1994) att - "Av tradition finns ett omfattande samarbete på upphovsrättens område mellan de nordiska länderna. Den nu gällande svenska upphovsrättslagen (1960:729) har tillkommit efter gemensamt nordiskt utredningsarbete. Den har nyligen ändrats väsentligt i samband med anpassningen till EU:s regler."

Då kan det ju vara intressant att se hur man hanterar tidningar i andra delar av Norden.

Islands motsvarighet till Kb - Landsbokasafn Islands driver sidan Timarit.is  , där så vitt jag förstår de allra flesta dagstidningarna och tidskrifterna från Island, Färöarna och Grönland finns fritt tillgängliga för alla. Den största prenumerantbetalda morgontidningen, Morgunblaðið, har tre års karantän! Gratistidningen Fréttablaðið har ingen karantän alls.

Där har vi alltså skillnaden i service från nationalbiblioteken i Sverige och Island.

Hemsidan presenteras på följande sätt:

Tímarit.is er stafrænt safn sem veitir aðgang að milljónum myndaðra blaðsíðna á stafrænu formi af þeim prentaða menningararfi sem varðveittur er í blöðum og tímaritum frá Færeyjum, Grænlandi og Íslandi. Aðgangur er öllum opinn og stuðst er við nýjustu tækni í geymslu og miðlun upplýsinga. Markmiðið er að bæta aðgang að prentuðum blöðum og tímaritum og bjóða upp á nýjar rannsóknaraðferðir. Blöðin og tímaritin hafa að geyma, auk almenns fréttaefnis og auglýsinga, mikið efni á sviði bókmennta, sagnfræði, ættfræði, þjóðlífs, menningar, atvinnuvega og viðskipta. Notendur geta leitað að efni á ýmsan hátt, svo sem eftir löndum og titlum, eða að völdu orði í öllum texta ritanna. Þeir geta einnig blaðað í gegnum efnið og prentað út valdar blaðsíður. Jafnt og þétt bætast við safnið fleiri titlar.

Vilket alltså betyder ungefär...

Timarit.is är en samling som ger tillgång till miljoner avbildade tidningssidor i ordagrann (?) form av det tryckta kulturarv som finns bevarat i tidningar och tidskrifter från Färöarna, Grönland och Island. Tillgången är öppen för alla och vi har utnyttjat den nyaste tekniken vid informationens lagring och förmedling. Målet är att ge tillgång till tryckta tidningar och tidskrifter och möjliggöra nya undersökningar. Tidningarna och tidskrifterna innehåller, förutom allmänna nyheter och annonser, mycket material inom områdena litteratur, historia, genealogi, folkliv, kultur, näringsliv och vetenskap. Användare kan söka på olika sätt, såsom efter länder och titlar, eller efter sökord i alla tidningars texter. De kan även bläddra i stoffet och printa ut valda sidor. Ytterligare titlar läggs till i samlingen kontinuerligt,

Arbetet stöds av bl a NORDINFO (tänka sig!) och är ett samarbete mellan 


Det är alltså 114 år som skiljer mellan Sveriges fritt tillgängliga tidningar, som dessutom bara utgör en bråkdel av de tidningar som getts ut, och västnordens digitala tillgänglighet. Det är helt enkelt makalöst... Och så kan de göra utskrifter, också...

Lyllos...