Det här är ett test.

Jag har varit nyfiken på hur det är möjligt att ladda upp större dokument på nätet för allmän beskådan. Jag testar nu hur det funkar med minfil.org . Jag har laddat upp ett 18-sidigt dokument över svenska uppsatsämnen för skrivningen i modersmålet vid studentexamen vid läroverken under en femtioårsperiod,1876-1925.

Klicka nu på länken så ni hänger med i resonemanget! (Ps. sedan måste man alltså klicka på knappen "ladda ner"!)

Jag tycker det är mycket fascinerande att titta på vad studenterna för 100 år sedan förväntades kunna skriva uppsats om, vad det var de lärde sig, hur dåtidens allmänbildning såg ut etc. Även om studentexamen i Sverige är avskaffad så skriver väl dagens gymnasister ändå uppsatsskrivningar? Vilka av dessa ämnen skulle kunna dyka upp idag? Jag tycker det verkar som om de naturvetenskapliga ämnena står sig bäst. Samtidigt kan man ju inte låta bli att tänka den eviga tanken - var den generationen duktigare än vår? 

Ibland känner jag mig fullständigt dum... Vilka var Graccherna? (Graccherna som samhällsreformatorer, 1925).

Dottern reagerar likadant inför Hugenotterna (1907) och drar fram ett lexikon.

Men tänk vad häftigt det vore om man på uppmaning skulle kunna skriva en uppsats om t.ex. Ångbildning (1905) eller Redogörelse om Viktor Rydbergs dikt Dexippos (1895). Eller vilken bildning man skulle skaffa sig om man började författa essäer över dessa ämnen, med alla hjälpmedel tillgängliga!

Somliga ämnen är onekligen bättre än andra. Enligt statistiken hände det emellanåt att något ämne inte lockade en enda student. Och somliga ämnen förefaller eviga - "Hvilken inverkan har senare tiders förbättrade kommunikationer utöfvat på folkens lif?" (1897), eller "Hvarpå beror det drag af rastlöshet, som hvilar öfver vår tid?" (1911). Fila lite på stavningen bara... Den som vill läsa mera om studentexamen kan läsa Olof Peterssons bok Studentexamen .

Så,  gör något nygammalt idag: välj ett ämne, gå till biblioteket och samla litteratur och sätt dig och skriv en 1800-talsessä!