Slöjor: Bra att m lyfter frågan om slöjtvång men...  DT 12/9 

Svantesson, din egen församling …  Dagens etc 10/9 

Normkritiken blind för barnslöjan,  BLT 16/9