Jag har skummat igenom Projekt Runebergs katalog ... Det tog mig två dagar. 5455 titlar av inskannade verk, mestadels av äldre litteratur. Naturligtvis finns där något för alla - som har tålamod att ta sig igenom innehållsförteckningen.

Nu var jag främst intresserad av läseböcker, och i vidare bemärkelse goda berättelser som kan utnyttjas i skolan.

Lågstadiet:

Hem och hembygd, Anna Maria Roos - Sörgården  Första skolåret.

 - I Önnemo Andra skolåret.

Önnemofolk Anna Maria Roos, 1917

ABC- och läsebok Första läsåret, Rodhe, 1906

Andra läsåret,   Rodhe

Barnens andra läsebok,  Sofi Almquist, 1919

Fredrik Sandberg: Läsebok,  1880

Den mest spridda läseboken - Läsebok för folkskolan, finns i flera olika upplagor:

Första upplagan, 1868 

Nionde upplagan, 1899 (Klicka vidare, mer än 1000 sidor!)

Parallellupplagan (1922) (klicka vidare)

Några övriga titlar:

Nils Holgerssons underbara resa 

Svensk vers, Dalin 

Svenskarna och deras hövdingar 

Sveriges historia för folkskolan (Grimberg)

Svenska folkets underbara öden (Grimberg)

Lärobok i fäderneslandets historia (Odhner, 1899)

Kata Dalström: Nordiska hjältesagor, första 

                  Andra samlingen 

Esops fabler (dvs "Aisopos")

Boken om vårt land (Läsebok för de lägsta läroverken i Finland, Topelius)

Läsning för barn (8 band, Topelius)

Svärjes historia upptekknad i kårta drag av Södergrabben Ville Andeson

Skolan kan även ha användning för:

Ritkurs (Bauer)

Sångbok (Göteborgs)

Men för oss Skänningebor, det här var väl ett rejält tillfällighetsfynd; jag kände inte alls till den tidigare.

Skeninge möte (operett)