Det har kommit en ny statlig utredning... om Skolbibliotek SOU 2021:3 "Skolbibliotek för bildning och utbildning" med Gustav Fridolin som förstanamn. 400 sidor fakta om Skolbibliotek - vem kan motstå detta!?

Jag har inte hunnit så långt än, men konstaterar efter att ha konfronterats med alla litanior om brist på kompetenta bibliotekarier och lärare att utredningen i dessa frågor torde befinna sig i ett helt annat universum än det jag befinner mig i. Att ägna flera år åt att utbilda sig med sikte på skolbibliotekarietjänster är det dummaste en ung... ja, eller medelålders... person kan göra. På varje utlyst tjänst går det ett tjugotal sökande. Ett tiotal med bibliotekarieutbildning. Sedan anställer kommunen någon avdankad lärare. Bibliotekariekompetens efterfrågas bara i platsannonserna. Skolbibliotekarietjänsterna har blivit ett sätt att rekrytera flera pedagoger till skolorna. Mjölby kommun. Ja, jag är sur och ledsen och långsint.

Det verkar som om Gotlandstidningarna lättat på sin tidigare så inlåsta strategi... Här har jag hittat en Karin Pihl-text om skolbibliotek från 2019 .