Jan Lööf: ABC-boken (1999)

Här har vi en ren bild-ABC. En bokstav för varje uppslag; bokstäverna, en versal och en gemen, är stora och tydliga, vid sidan om dem en bild och under bilden finns ordet som bilden ska illustrera i vanlig text. Jag är generellt inte så förtjust i den här ABC-kategorin, eftersom böckerna vare sig är särskilt pedagogiska eller underhållande. Jag tycker det är en smula oklart vilken målgrupp dessa böcker är tänkt för. Å andra sidan är det onekligen en vacker, estetiskt njutbar bok av en skicklig konstnär. Bilderna på bockarna Bruse eller den på trollet skulle jag vilja rama in och sätta upp på väggen.

(Bild)


Mati Lepp: ABCD-boken (2007)

Samma upplägg som Jan Lööfs bok, fast en bokstav per sida och så dubbleras bokstäver och text av någon svårbegriplig anledning med ett obetydligt annorlunda typsnitt. Längst bak finns ett uppslag "Här kan du öva dig att skriva bokstäverna", som väl i och för sig är en god idé, men passar dåligt ihop med bokens pekbokskaraktär. Boken duger väl som pekboksalternativ för riktigt små barn, men knappast för den som vill hjälpa sitt barn knäcka koden.

(Bild)


Gahrton och Unenge: Ofelia Franssons ABC (1993)

En sida per bokstav. Stora tydliga bokstäver i versal och gemen, en versrad för varje bild där vänstersidans rad rimmar på högersidans enligt mönstret "I som i igelkotten Åsa trampar på... j som i jagad för det blir Åsa då." Ett litet äventyr efter Elsa Beskows ABC-formel. Jag är ganska road av den här boken  utan några större pedagogiska ansatser.

(Vers)


Gahrton och Unenge: Alla barnens ABC (1998) (Ingår även i Alla barnens stora sagobok)

Som föregående fast lite vassare i allt. Fyra rimmade versrader på varje sida och betydligt detaljrikare, intressantare bilder. Första versraden börjar alltid med "Alla barnen...", sedan kläms sidans bokstav in som begynnelsebokstav till flera ord i versen, ofta som namn på barn, t ex på S: "Sara sparkar, Sigge drömmer, Sune snarkar". Fullt i klass med Elsa Beskow!.

(Vers)


Elsa Beskow: ABC-resan (1945)

Vår mest klassiska ABC-bok. En äventyrlig resa skildras där varje bokstav får normalt fyra rimmade versrader som inleds med ett ord med den aktuella bokstaven som begynnelsebokstav. Rytmiskt är verserna en fröjd att högläsa och bilderna är helt oemotståndliga. Observera det famösa årtalet! Det är alltså en ganska sen Beskowhistoria som därför inte fanns med i hennes läsebok Vill du läsa.

(Vers)


Wirsén och Wirsén: ABC med Rut och Knut (2003)

Här är det en fyrradig vers på varje bokstav och de handlar om ett yrke, en affär eller inrättning med den aktuella bokstaven som begynnelsebokstav. Varje bild inbjuder till att leta efter den aktuella bokstaven som gömts här och var. Det är ett utmärkt grepp.

(Vers, tema, pedagogisk)


Wirsén och Wirsén: Lilla ABC med Rut och Knut & Tjut (2004/ 2007)  

En betydligt "mindre" bok i alla avseenden. Tre bokstäver flätas ihop i ett treradsrim där den tredje raden rimmar på den andra enligt mönstret: "A som i armar, B som i benen, c som i clownen som cyklar på scenen". Jag tror att den skulle kunna fungera utmärkt som utantillinlärningsövning!

(Vers)


Hallqvist och Lindberg: ABC (1951)

En fyrradig vers på varje bokstav där den aktuella bokstaven är begynnelsebokstav i första radens första ord. Fyndiga, lättlästa verser. Nödvändig för varje vuxen ABC-samlare med ambitioner.

(Vers)