I skyltfönstret till det enda kvarvarande caféet här i stadens centrum, bokcaféet, ligger Mamma Mus ABC och råmar efter mig när jag går förbi. Jag slår dövörat till. Det ska inte vara mer här! Ja, och någon barnbibliotekarie lär jag väl ändå aldrig bli...

ABC-böcker, en genomgång.

På Ad libris hittar jag för närvarande ett 30-tal titlar som förfaller vara av ABC-karaktär, och de jämtländska biblioteken har gjort en okommenterad sammanställning här .

ABC-böcker är ingen enhetlig genre. Jag har i nedanstående genomgång (ja, jag har försökt "lura systemet" genom att skriva texterna i bakvänd ordning) helt enkelt gått igenom de böcker jag hittade här hemma i min garderob. Jag urskiljer följande underkategorier som naturligtvis inte utesluter varandra utan mycket väl kan överlappa: Vers-ABC (rimmad berättelse), prosa-ABC (orimmad berättelse), bild-ABC (utan text), pedagogisk ABC (bilderna uppmuntrar till att identifiera bokstäver eller föremål med den aktuella bokstaven som begynnelsebokstav, eller som på andra sätt tycks vara avsedd att hjälpa barnen att knäcka koden), skol-ABC (som är avsedda att användas i skolundervisning), nybörjarläsar-ABC (som är avsedd som lästräning för nybörjarläsare), tema-ABC (som behandlar ett specifikt ämne) och vuxen-ABC (som utger sig för att vara en ABC-bok, men som inte tycks ha barn som målgrupp). Till genren kan även räknas ACB-böcker (som presenterar bokstäverna i annan ordning). Vidare är det naturligtvis så att det inom varje underkategori finns ett stort åldersspann i fråga om avsedd målgrupp. Utbudet är så stort att det borde finnas gott om böcker för varje enskilt barn, oavsett ålder och intressen, men det kan vara svårt att av enbart titel eller omslag få klarhet i vilka böcker som passar den enskilde föräldern och dennes barn.

Jag har framför allt läst och bedömt dessa böcker med läsfrämjarentusiastens blick. Jag ser ABC i första hand som ett (ibland idealiskt) hjälpmedel för småbarnsföräldrar att lära sina små barn bokstävernas "hemliga" budskap och därigenom knäcka koden. Huvudfåran av böcker förefaller vara avsedda att högläsas av föräldrar till barn i åldrarna 2 till 5 år. Det här är alltså böcker som kan och bör läsas åtskilliga gånger, men jag rekommenderar att man alternerar mellan en 5-10 olika ABC-böcker. Det är just sådant folkbiblioteken är till för.