Beppe Wolgers (och Åsa Nilsson): ABC-bok (1980)

Fem- eller sexradig vers med lite varierande rimflätningsmönster, där första raden följer monstret: "Det var en gång ett djur som hette A." Utöver det där bokstavsdjuret är också tre föremål med den aktuella begynnelsebokstaven tecknade på varje sida. Det fungerar bra för det mesta, men jag blir lite betryckt  av hur bokstavsdjuren R och S blir behandlade: R blir kastad i ett kärr och S blir inlåst i en vecka. Jag tycker inte att sådana handlingar hör hemma i en ABC-bok. 

(Vers, pedagogisk)


Stark och Brøgger: ABC - Den sagolika resan (2010)

En historia på fyrradig vers Boken är ett samnordiskt projekt med parallell text på norska, danska och finska. Varje fyrrading har den aktuella bokstaven som begynnelsebokstav, sedan har versförfattaren ansträngt sig att stoppa in ganska många ord med samma begynnelsebokstav i versen. Bilderna gör däremot inget för att lyfta fram de aktuella bokstäverna. Historien som berättas är bra, men ur pedagogisk synvinkel är bilderna en besvikelse.

(Vers)


Lena Andersson: ABC, sa lilla t (1994)

Här är temat stora och små djur och växter, enligt mönstret - vänstersida, överst till vänster A som versal, överst till höger texten ANKA med versaler, under en stor tecknad bild föreställande en vuxen anka med hatt och käpp, därunder den första delen av den tvåradiga versen; "Stora A godda godda..." På motstående högersida högst upp texten anka  och gemena a, därunder en bild på en ankkyckling med födelsedagstårta och därunder fortsättningen: ..."lilla a hurra hurra!"  Bilder och verser tycks alltså vara riktade till ganska små barn, men för dem fungerar den nog utmärkt.

(Vers)


Lena Andersson: Majas alfabet (1984)

En tema-ABC där varje fyrradsvers handlar om och illustreras med en växt. Det är mycket tjusiga målningar, men boken är nog mera avsedd att ge växtkunskap än bokstavskunskap.

(Vers)


Hellsing & Ströyer: ABC (1961)

Säkert en av våra mest kända ABC-böcker. Femradiga verser där förstaraden börjar med aktuell bokstav. Högsta kvalitet. Dessutom har varje bokstav en begynnelsebokstavsramsa av typen "Jämt jagade Jerk jämtländska jättejärpar". Illustrationerna framställer femradingen plus en ruta med föremål som har den aktuella bokstaven som begynnelsebokstav. 

(Vers, pedagogik)


Catarina Kruusval: Ellens ABC (1999).

Treradsverser vars illustration bara upptar en liten del av sidan, som därutöver har föremål med den aktuella bokstaven som begynnelsebokstav. För J t ex jordgubbe, jordnöt, järnväg, jordglob, julgran etc med ordet prydligt textat intill. I jämförelse med Hellsings bok ligger alltså tyngdpunkten här mera på bilder och pedagogik än på versen. En favorit.

(Vers, pedagogik)


Margareta Fridén: Linas ABC-bok (2006)

Fyra- till sexradiga verser på varje bokstav. En utflykt i mössens värld. Bilder med föremål att leta efter: "Hjälp musen Lina att hitta: igelkott, igloo, iller, isbjörn och isprinsessan Iris." En gullig bok.

(Vers, pedagogisk)