Jag har gjort en enkel bibliografi för Stig-Björn Ljunggen över tidningskrönikor från 2015 och bloggposter på minfil. 

I första hand tycker jag han har en del intressanta synpunkter på medierna som skulle kunna utnyttjas i skolornas medieundervisning. Fast observera att det bara är en liten bråkdel av hans texter som handlar om detta. Den överväldigande massan av texter handlar om dagsaktuell politik.

I andra hand tycker jag är det en smula fascinerande att se vad en s.k. "proffstyckare" faktiskt producerar. Hans bredd, hans stil osv.

För det tredje tycker jag det är intressant att se vad som kan återfinnas från  Internet  archive / Wayback machine när en bloggare städat ut alla gamla texter från bloggen. I Stig-Björns fall hittade jag sålunda 137 bloggposter av (minst) 329 som måste ha funnits där en gång.

I det här sammanhanget är det dock i första hand hans texter om medier som intresserar; han skrev 2003 boken När medierna tar makten - Ett demokratiskt omställningsprogram i upplevelseindustrins skugga.

Här finns en länk till de 41 teser som sammanfattar boken.

Avskaffa första april-skämten handlar om svårigheten att skilja påhittade nyheter från "riktiga" nyheter.

Den skitnödiga samtiden - sex megatrender i samhällsdebatten att vara observant på.

Fakta hjälper oss inte ända fram - en bra text i källkritikhysterins tid.

Ett nytt, maktmedialt samhällskontrakt handlar om rollfördelningen mellan medier och politiker.

Framgångsrika politiker måste gå "genom rutan" , här tar han upp  fenomenet "Den mediala logiken", vad det sedan är får jag inte riktigt grepp om. Det är ett ämne jag skulle vilja ringa in bättre.

Kriget mellan fantasi och verklighet är en fascinerande liten text om våra värderingars förhållande till verkligheten. I texten tas nationalismen upp som exempel, men det bör väl uppfattas som "bara ett exempel".

Medierna skapar verklighet - om mediernas dragning till det spektakulära, se även second opinion-länken.