Som ni minns från posten "Skolbibliotekens funktion" har kommunen som målsättning att skolbiblioteken ska "öka elevernas medie-och informationskunnighet, det vill säga att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier", som det formulerades i platsannonsen till skolbibliotekarietjänsterna i april.

Jag avslutade då bloggposten med konstaterandet: Nästa fråga blir sedan vilka böcker eller kurser man borde studera för att behärska området.

I mina efterforskningar till förra bloggposten i går upptäckte jag att svaret redan fanns färdigpaketerat; Högskolan i Borås ska alltså ge kursen "medie- och informationskunnighet i skolan" , till hösten, på distans.

Litteraturlista:

- Carlsson, Ulla (red.) (2013). Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin. Göteborg: Nordicom (136 s) 

-Dunkelz, Elsa & Lindgren, Simon (red.) (2014). Interaktiva medier och lärandemiljöer. Malmö: Gleerups (168 s) 

-Hampson Lundh, Anna & Limberg, Louise (red.) (2013). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi. Lund: BTJ (110 s)

- Rivano Eckerdal, Johanna & Sundin, Olof (2014). Medie- och informationskunnighet: en forskningsantologi. Stockholm: Svensk Biblioteksförening (106 s)

- Sporrong, Elin & Tikkanen Westin, Karin (red.) (2016). Kritiskt tänkande i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur (256 s) 

-Ungar & medier 2015: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. (2015). Stockholm: Medierådet (85 s)

- Wilson, Carolyn, Grizzle, Alton, Tuazon, Ramon, Akyempong, Kwame, Cheung, Chi-Kim (2011). Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Paris: Unesco (190 s)


Något att bita i för er som har jobb till hösten!?