Jag vill ge ett exempel på hur lätt det är att sammanställa fakta från olika håll och skapa en någorlunda sammanhängande "mosaiktext" om man har tillgång till ett stort antal olika texter. Jag har med hjälp av databasen Mediearkivet (som borde, kan man tycka, finnas tillgängligt via de kommunala folk- och skolbiblioteken) sammanställt en text bestående av utdrag ur intervjuer med Sveriges mest läste författare, Martin Widmark. Jag har här fokuserat på Widmarks syn på skrivande och kreativitet.


 - Jag försöker helt enkelt beskriva vuxenvärlden med barnens ögon och jag har en dröm att alla ska kunna läsa mina böcker. Så jag får utgå från deras världsbild, vokabulär och referensramar (Falu-Kuriren 22/1 -15).

- Om ni skulle vilja lära er att skriva deckare, då ska ni läsa samma bok två gånger. Läs om den direkt. Då ser ni hur jag gör som författare, hur jag luras.

Martin Widmark säger att han är välplanerad och jobbar disciplinerat mellan åtta och fyra. . Jag tror att mina böcker håller sig på en enkel språklig nivå men har ett innehåll som ligger på -och utmanar - barnens intellektuella nivå. Jag tror att det är det som är hemligheten (Barometern 17/12 -11).

Läraren Widmark blev författaren Widmark när sonen Johannes en dag frågade hur man egentligen fångar en tiger. Jo, svarade pappa, man går ut i skogen och plockar pinnar och binder ihop dem till en bur och så flyger man till Indien. Sedan lägger man en korv i buren och så vips har man fångat en tiger.

- Då märkte jag att det var så otroligt enkelt att berätta (GP 25/2 -12).

Martin Widmarks författarbana började med det muntliga berättandet. Han brukade berätta rövarhistorier för sin son. Sedan började han skriva.


- Jag måste börja med att rita upp handlingen, för att strukturera mina tankar och associationer. Jag har inte mer fantasi än någon annan, men jag tar min fantasi på brinnande allvar (Barometern 23/4 -16).

Att planera sin berättelse innan man börjar skriva är a och o för att lyckas. Om man hittar på och skriver samtidigt så krockar två färdigheter. Därför ska man hitta på först och skriva sen (Nerikes Allehanda 12/3 -10).

Man får inte bli för trygg och inte heller känna prestationsångest. Jag vill anstränga mig för att varje bok ska bli minst lika bra som den föregående (Aftonbladet 18/10 -09).

Arbetet med en LasseMaja-bok börjar med att Martin Widmark tänker ut en miljö för berättelsen, till exempel en simhall eller en skola. Sedan vänder han och vrider på idén i några veckor för att se om den håller, och slutligen sätter han sig och skriver ner allt (DN 16/9 -13).