Jag skrev för en tid sedan om  Projekt Runeberg där man bl a kan läsa Läsebok för folkskolan, dess första och nionde upplaga samt tionde upplagans "parallellupplaga".

Nu noterar jag att Richard Appelbom på Bärgslagsbladets ledarsida uppmärksammade nionde upplagan  härom dagen . Jag delar verkligen hans fascination. Det är ju en magnifik samling berättelser. Vill man samla på sig en berättelsebank med texter anpassade för barn i olika åldrar kan man ju förslagsvis börja med gamla läsebokstexter, och sedan välja vad man tycker passar.

Läsebok för folkskolan gavs alltså ut i sin första upplaga 1868, och redan 1878 kom den åttonde upplagan. Sedan dröjde den nionde till 1890. Den omfattar alltså 400 texter och 1060 sidor, fördelade på 6 avdelningar, som tydligen ska motsvara ungefär årskurs 1-6.

Tionde upplagan kom så 1907. Att hitta den kan dock vara lite knepigt. 1968 gavs nämligen ut en faksimil av nionde upplagan, från 1901, som av någon anledning fått ett omslag där det hävdas vara den tionde upplagan! Den riktiga tionde upplagan är sidnumrerad 1-480 (avd 1+2), 481- 1328 (avd 3+4), 1329-1920 (5+6), uppdelade på 496 texter. Det finns ingen uppgift i böckerna om vem som redigerade denna upplaga.

För att få en uppfattning om skillnaden mellan nionde och tionde upplagan jämförde jag de ingående verserna: 61 verser finns bara i uppl.9; 66 finns med i båda, och 80 finns endast i upplaga 10 (basupplagan).

Men som om det inte räckte; några år senare kom så den s.k. "Parallellupplagan" av den tionde upplagan, om 2140 sidor på 528 texter. Den är redigerad av bl a Grimberg och Marie Louise Gagner, som också bidragit med ett flertal texter. Det är oftast den man numera ser i antikvariat.  Mitt exemplar har den obestämda tryckårsuppgiften 1913-1915. Vad menas med detta då - hur förhåller sig "parallellupplagan" till den "ordinarie" tionde upplagan?

Av "basupplagans" 496 texter återkommer, såvitt jag kan se, 73 i "parallellupplagan", dvs 15 %. Av dessa är 45 verser, t ex Tomten, biskop Tomas Frihetssång och Runebergs Bonden Paavo... Resten är således nya texter! Det är alltså två upplagor som till viss del överlappar varandra, men som för övrigt kompletterar varandra. Sammanlagt skulle då de två upplagorna omfatta omkring 950 unika texter på nästan 3800 sidor. När basupplagan t ex innehåller fyra texter om Linné, innehåller parallellen bara en, när basupplagan innehåller en text om Vegas färd genom Nordostpassagen, innehåller parallellen en helt annan text om samma ämne. Det är precis som om redaktörerna för parallellen gjort om samma uppgift som basredaktörerna gjorde, men utan att alls ha tagit reda på eller sneglat på vad basupplagan innehöll... Läsebokens förlag var hela tiden Norstedts.

I Projekt Runebergs presentation av parallellupplagan hävdas att den ursprungliga tionde upplagan " var ett misslyckande" medan parallellupplagan "blev en stor framgång för förlaget". När jag nu har tillgång till båda är detta svårt att förstå. Jag kan inte se någon uppenbar kvalitetsskillnad mellan de båda utgåvorna. Parallellen innehåller dock flera texter som skrivits speciellt för denna läsebok. De tidigare upplagorna förefaller i stor utsträckning vara hopsamlade från andra läseböcker, specialböcker och uppslagsverk.