När man som bibliotekariestuderande, utan tidigare arbetslivserfarenhet från skolans värld, närmar sig skolbibliotekens värld, så står man ju av nödvändighet inför skolans värld. Hur hittar man egentligen in i den informationsvärlden? Var söker man svaren på alla frågor man har om skolans värld? Vad gör egentligen en skolbibliotekarie på jobbet? Hur väl eller illa sedd är bibliotekarien egentligen av rektorer, lärare och elever? Vad förväntas man kunna och göra? Vilka egenskaper förväntas man ha? Hur ser lärarnas och elevernas världar ut?

En stor källa till information som jag själv gärna söker mig till är studenters uppsatser (och ibland forskares avhandlingar).

Konsten att hitta uppsatser.

Lärarutbildningar torde ju vara en av de allra vanligaste högskoleutbildningar som finns i landet, och alla skriver de någon sorts examensarbete numera om någon aspekt av lärarens tillvaro, precis som ju även bibliotekariestudenter gör om biblioteksrelaterade frågor.

Högskolorna i Luleå, Mälardalen. Stockholm, Linné, Gävle, Jönköping, Umeå, Uppsala, Örebro, Borås, Kristianstad, Halmstad, "Mittuniversitetet", Dalarna... etcetera, publicerar sig ju numera i Diva-portal .

Med 23000 träffar under ämneskategorin "utbildningsvetenskap" har man ju en hel del att botanisera i. Sökfunktionerna är utmärkta. Enbart en sökning på sökordet "högläsning" ger exempelvis alltså 600 träffar...ja, av varierande relevans. "skolbibliotek" ger 110 träffar. En liten men irriterande andel av dessa kan sakna fulltext eller ha en fulltext som av någon anledning är oåtkomlig.

Malmö högskolas databas ligger i MUEP.  "Skolbibliotek" i sökfunktionen ger 80 träffar. "Högläsning" ger drygt 200.

I Lund är uppsatserna uppdelade på Student papers och Lund university publications . Nu tror jag inte det finns någon lärarutbildning i Lund, men däremot finns det ju bibliotekarieutbildning där så av den anledningen kan det ju finnas skolbiblioteksrelaterade texter att söka och finna.

I Göteborg finns GUPEA , 80 träffar på "skolbibliotek" och hela 400 på "högläsning".

Borås högskolas databas för uppsatser fram till 2015 heter BADA , 440 träff på "skolbibliotek" och 140 på "högläsning". Senare uppsatser finns alltså i Diva-portal.

Libris Uppsök ska vara en riksomfattande fulltextdatabas, 118 träffar på "skolbibliotek" och 577 på "högläsning".

Ja, det finns kanske fler användbara databaser för uppsatser från undervisningens värld men dessa räcker ju ganska långt och länge... Testa gärna sökord som läsförståelse, läsinlärning, läslust, läsvanor, läsfrämjande, bänkbok, bokprat osv

Sedan finns förstås motsvarigheter i övriga nordiska länder.