En annan reflektion från "Tänk först, dela sen", är att man ofta återkommer till betydelsen av det man kallar "genrekunskap".

Exempelvis: 

"Diskutera olika genrer. Prata med barnen om vad som skiljer de olika genrerna åt, Låt dem träna på att läsa texter från olika genrer och diskutera vad skillnaden är. Låt dem också skriva själva" (s. 80). 

"... den kreativa delen, att analysera vad som är ett övertygande eller ett fängslande språk. ... Eleverna kan titta på hur innehåll och struktur ser ut, om språkbruket är tyckande eller fakta (122-123).

Detta tycker jag är jätteintressant och det var nog något jag saknade i svenskundervisningen när jag själv gick i skolan. Jag har ju redan varit inne litegrann på ämnet när jag skrev om sentimentalitet . Ämnet är väl möjligen mera svenska än källkritik, men om man får lära sig vilka psykologiska mekanismer som olika typer av texter utnyttjar så ger ju detta samtidigt en viktig inblick i hur man påverkar andra genom texter och information. Vi närmar oss då retorikens och pr-branschens domäner. 

Ett exempel som nämns på ett par ställen (s 109, 115) i "Tänk först..." är Robert Cialdinis forskning om påverkansmönster  hos oss människor, som naturligtvis utnyttjas av alla som har till yrke att påverka oss.