Apropå Erle Stanley Gardner - "världens mest lästa författare" - är han ett intressant exempel på hur gammal populärkultur representeras på dagens svenska bibliotek.

Wikipediaartikeln över Erle Stanley Gardner är ju riktigt bra, här har någon deckarkännare gjort en bibliografi som omfattar -

41 svenska Perry Mason-utgåvor

3 "Distriktsåklagaren"

22 böcker under pseudonymen "A.A. Fair", samt

Minne för mord

och

Tidvattensmysteriet.

Alltså totalt 68 titlar översatta till svenska.

På Libris hittar jag vid sökning på "Erle Stanley Gardner" 22 olika titlar (20 Perry Mason och två Distriktsåklagaren) plus en talbok (Den kidnappade guldfisken. Då räknar jag inte de två titlar som registrerats som "periodisk publikation" och bara finns på Riksarkivets raritetskammare.

Med sökordet A.A. Fair  hittas ytterligare 6 svenska titlar, varav två (Högt spel  och Samarbete med polisen) märkligt nog under namnet Erle Stanley Gardner! Varför dök de inte upp i första sökningen?

Men söker jag på "Gardner" och väljer andra alternativet, Erle s vid "Avgränsa träffmängd" så får jag 47 olika svenska titlar! Inklusive Tidvattensmysteriet, Minne för mord, de tre distriktsåklagarböckerna samt  Högt spel och Samarbete ... men inte de övriga A.A. Fairböckerna. 

Gör jag om samma manöver med sökordet "Fair" får jag 15 titlar, inklusive Högt spel och Samarbete ... Det betyder alltså att så gott som alla Perry Mason  och Distriktsåklagaren ändå finns i Libris - men man måste vara lite omständig när man gör sökningarna.

Och i allmänhet finns böckerna endast på kb och "Svenska deckarbiblioteket" - som är en del av Eskilstuna stadsbibliotek: Frånsett dessa två bibliotek finns några exemplar på vissa universitetsbibliotek och ett 20-tal på depåbiblioteket, men därutöver tycks Libris endast känna till 7 bokexemplar av "världens mest läste författare" i hela Sverige!

I BTJ:s databas "Burk-sök" hittar jag 42 titlar under E.S. Gardner och 21 under A.A. Fair, fast 17 av dessa titlar är bara poster utan böcker, dvs de finns inte på något bibliotek alls, och övriga nästan uteslutande i Eskilstuna.

I Östergötlands bibliotekskatalog för "Götabiblioteken" hittar jag ingen bok alls Av E. S. Gardner.

Så går det alltså. Fyller man inte på med nyutgivna utgåvor finns det 50 år efter författarens död endast ett tiotal bokexemplar kvar på svenska folkbibliotek av den som en gång var "världens mest lästa författare".