Emma Frans fortsätter med sina tveksamma klimatpåståenden i Kjellkritik .

Nu säger hon följande, 5:20 in i programmet:

"Kritiskt tänkande handlar ju inte bara om att avfärda allt man hör som trams, utan det handlar ju också om att faktiskt kunna tro på de saker där vetenskapen faktiskt är i stort sett samlad, som t ex när det kommer till att människor bär ansvar för klimatförändringar osv. Man är inte kritiskt tänkande om man avfärdar sådana påståenden som trams, utan det handlar om att kunna värdera vad som stämmer och vad som inte gör det."

Konsekvensen av Frans resonemang blir alltså att den som vill påverka opinionen i en viss riktning framför allt bör vinnlägga sig om att framställa vetenskapen som "i stort sett samlad" för den ståndpunkt saken gäller. Eller kanske ännu mer intrikat: Hävda att vetenskapen är "i stort sett samlad" i en helt okontroversiell fråga, men som alla förknippar med eller uppfattar som ett stöd för en helt annan fråga, som t ex att klimatförändringar skulle vara alarmerande eller kräva omedelbara åtgärder.

När det gäller var vetenskapen faktiskt står angående klimatförändringar har Staffan Mörner förklarat saken på ett sätt som jag uppfattar som mer trovärdigt än Frans återkommande insinuationer. Döm själv här .