En annan viktig hemsida att känna till är Heimskringla.no .

Det är en portal för gamla nordiska källtexter, i första hand Eddorna och islänningasagorna.

Klicka förslagsvis på Tekster på svensk i vänstermarginalen och vidare t ex på Den äldre Eddan och vidare t ex till den yngsta, Erik Brates tolkning, och sedan kan vi välja Havamal (Den höges sång), och vad vi då ser i ingressen är alltså att det finns en fornnordisk originaltext, två norska, 14 danska, en färöisk och ytterligare fyra svenska tolkningar lätt klickbara för jämförelse. 

Jag tycker det är hur häftigt som helst!

 Språkhistoriskt för att jämföra fornnordiskan med dagens svenska,

eller för att se hur samma text kan tolkas olika av olika översättare,

eller för att jämföra våra skandinaviska språk på samma texter,

eller för att bara njuta av god verskonst,

eller studera fornnordiska versmått, eller

allitterationer 


När Alf Henriksson skriver om allitterationer i Verskonstens ABC tar han som exempel bl a upp Havamals vers 11 (Bättre börda) och Völuspas  (valans spådom) originalvers 3 (Ár var alda).

Det vanliga antologinumret; Fä dör, fränder dö... etc i Havamal är nr 77 i Brates tolkning, men titta även på versen efter:

78. 
Fulla fårfållor 
såg jag hos Fitjungs söner, 
nu traska de med tiggarens stav. 
Överflöd är 
som en ögonblink, 

vankelmodigast av vänner. 


Visst är det tjusigt!? Jag tycker nästan att Brate lyckats bättre än originalet, där! 


Ja, men nu då? Var hittar vi allitterationerna i nutidens poesi?

Ingen aning, faktiskt.

Men på åttiotalet hade jag en kortlivad favoritgrupp i Millas Mirakel. Med allitteration redan i namnet, och alla känner ju till Rytmen av ett regn - min generations "My generation " -  åtminstone i min värld.

Men lyssna på det här i stället: Simon och Sandra. (Ja, naturligtvis heter den så, men den är alltså en smula svårfunnen på Youtube...)