Jag får erkänna att jag tycker det är tämligen genant att se vilka stora kunskapsluckor jag har i ämnen där jag antar att arbetsgivarna nog förutsätter att en skolbibliotekarie har fullständig koll. Det är alltså med en blandning av skam och upptäckarglädje jag har skummat igenom de senaste fem åren på Elza Dunkels blogg.

Jag hade således aldrig kommit i kontakt med henne förrän jag hörde henne i Kjellkritik. Jag hade aldrig hört talas om henne och jag hade väl knappast heller varit i kontakt med hennes favoritämnen: näthat, synen på ungas lärande, skärmtid och ungas säkerhet på nätet. Så jag tog mig för att försöka hitta godbitarna i hennes omfångsrika blogg . Ja, varje blogg skulle ju behöva en bibliotekarie som förmådde bringa någon reda i kaoset...

Egentligen ringer alla varningsklockor; det är aktivism, feminism, "normkritik" och patriarkat. Bloggen är en salig blandning av långa, seriösa inlägg om internetsäkerhet blandat med korta inlägg med länkar till krönikor och föreläsningar samt musikvideor och inlägg med politiska eller moraliska ställningstaganden. Man hade onekligen kunnat vänta sig att en internetforskare skulle kunna skapa en blogg som var enklare att få överblick över eller navigera i. Men jag förlåter allt för att hon är en så hängiven motståndare till all bigott alarmism som riktas mot barnens spel- och nätaktiviteter. Så jag är glad över att ha hittat henne och bloggen, som en ingång för mig och som en källa att hänvisa till när "hennes ämnen" blir aktuella.Min avsikt är alltså att här (ovan) försöka ge en länksamling med några postningar från bloggen Nätkulturer som jag uppfattar som läsvärda och representativa för Elzas ställningstaganden. Jag har inte tagit med några gästbloggare, videolänkar eller länkar till tidningskrönikor, men sök gärna själva efter hennes videoföreläsningar på youtube och annorstädes. 

Fortsättning följer...