Ulf Dalquist på Statens medieråd har i Didaktorn försökt sätta dramaturgisk undervisning i en slags motsatsställning till källkritik. Enligt honom är källkritik bara tillämpligt på faktauppgifter såsom nyheter i tidningar eller tv, medan förmågan att genomskåda  propaganda och reklam kräver andra verktyg, som dramaturgi och narratologi... och att dagens starka fokus på källkritik således riskerar att bli kontraproduktivt.

Det han säger ligger väl i linje med mina egna tankar, även om jag nog inte uppfattat gränserna som så skarpa som Ulf tycks göra. Allt som påstås görs väl i någon utsträckning med syftet att övertyga mottagaren om att det sagda är riktigt, viktigt eller åtminstone kompetent formulerat. Principerna för att övertyga någon om något borde inte vara så olikartade mellan områden som samhällsinformation, vetenskap, nyhetsjournalistik, propaganda, reklam, politik, blåljugande och sagoberättande: Det här är sant, detta är eftersträvansvärt, detta är god konst osv.

I åttonde avsnittet av Kjellkritik förekommer en intressant liknelse: Tänk dig att du är en fisk och plötsligt får se en läcker mask ringla sig i vattnet. Om du då hugger masken... och sedan inser att det fanns en krok dold i masken, då skulle man ju känna sig ganska lurad.

Javisst skulle man det, men samtidigt kan vi ju inte heller låta oss dras med i någon plötslig moralpanik där vissa krafter vill måla fan på väggen angående förekomsten av oriktiga påståenden och våldsbejakande propaganda på "sociala medier". I någon mån sitter ju alla som någonsin försökt sända ett meddelande där i båten. Även avsändaren av samhällsinformation är beroende av läckra beten att agna med. Och lär vi ut dessa mekanismer, som spelar på hur vi fungerar som människor (psykologi) och som utnyttjar olika former av berättartekniska trick eller retoriska tjuvknep, så klär vi ju samtidigt också av riksdagens debatter, "det offentliga samtalet", likväl som våra klassiska filmer, popptexter eller romaner.

Naturligtvis gör det inte eleverna till bättre människor. Lär de sig bli bra på att genomskåda manipulation så lär vi dem samtidigt hur manipulation går till. Om alla unga lär sig detta samtidigt är det ju ingen vits att försöka praktisera dessa nyvunna färdigheter på sina jämnåriga... Ja, ni ser väl faran... Stackars alla vuxna generationer!