Håkan Boström fortsätter leverera högintressanta texter, nu senast om den svårfångade sanningen, GP 16/12, Fake news är en del av demokratin , några citat:

Sanningen handlar ofta om att reda ut sakförhållanden, att göra bilden mer komplex genom att lägga till information. (...)

På senare år har det dock spridit sig en föreställning om att det finns ”sanna” svar på även de mest komplexa frågeställningar – en föreställning som varje forskare vet är falsk.(...)

Demokrati handlar nämligen i hög grad om att olika åsikter bryts mot varandra. Men den handlar i ännu högre grad om att olika verklighetsbilder bryts mot varandra. Det är något av en myt att politiska motsättningar enbart skulle bottna i värderingsskillnader. I praktiken hänger skilda värderingar nästa alltid samman med skilda synsätt på hur människan och samhället fungerar. (...)

 Det finns mer eller mindre sanna påståenden. Men sanningen kan bara komma fram genom aktiv dialog, argumentation och granskning. Sanningen är nästan aldrig given. Sanning handlar i grunden om ett kritiskt förhållningssätt, inte om att slå fast saker i sten. 

Utgångspunkten för Håkans text är alltså en debattartikel från Dagens Samhälle av forskarna Farkas och Schou:  Kriget mot fake news blir mer ett demokratiskt gift.  t ex

Vi blev vittnen till hur vaga termer som ”fake news” kidnappades av politiska aktörer som retoriska grepp för att avväpna politiska motståndare. (...)

Bekämpa (...) desinformation genom ökad transparens och ökat fokus på orkestrerade kampanjer, inte det odefinierade ”fake news” som just nu utnyttjas världen över för att förtrycka politisk opposition.

I det här sammanhanget kan det också vara givande att titta på Charlotta Levays text Tänk om jag har fel, som publicerats i NWT och Norrbottens-Kuriren. Den texten utgör liksom en brygga till en annan mycket aktuell och intressant debatt - om polarisering. Citat

Vi tenderar att identifiera oss med våra åsikter. Våra politiska ställningstaganden sammanblandas med vilka vi är som personer och vilken grupp vi tillhör, både i egna ögon och i andras. (...) 

Tänk om jag har fel? Det är en fråga var och en av oss måste våga ställa. Jag är inte mina åsikter – jag intar olika ståndpunkter. Och jag gör klokt i att då och då pröva dem kritiskt.

(Tillagt: Det verkar som om man måste klicka två gånger på nwt-länken för att komma "ända fram".)

En fjärde text på trovärdighetestemat är Lars Rundbloms Jag litar mest på den som inte vet allt, från Mölndals-Posten.


Tillagt 19/12, Stig-Björn har uppdaterat en gammal text, Folkbladet 16/12