Skeninge skolbiblioteksblogg har idag testat de lokala katalogerna! Både Trojenborgsskolan (åk 6-9), ca 220 elever, och Väderstad skola (åk 0-5), ca 80 elever, har lagt sina kataloger på Danteks bibliotekssystem, som kan hittas på www.skolbibliotek.se . Systemet ser alltså likadant ut för båda skolbiblioteken, men när man gör sökningar hittar man naturligtvis bara den aktuella skolans böcker.

Det är ett eget klassifikationssystem som Dantek utvecklat, man hittar det om man klickar på "goda idéer" på startsidan. Systemet består av 16 huvudkategorier som i sin tur spjälkas upp i 132 underkategorier. I några få fall finns sedan ett tredje lager i hierarkin. Skönlitteraturen har fått tre huvudkategorier: "Berättelser och fantasier" och "Du och de andra" och i förekommande fall,"lättlästa böcker", sedan följer närmast huvudkategorierna "Kända personer", "Rymd och teknik", "I skolan", etc Huvudkategorin "I skolan" har således 17 underkategorier som motsvarar olika skolämnen. Här kan jag dels påpeka att skolans ämnen ju täcker det mesta som man kan skriva böcker om, det blir därför ett alternativt klassifikationssystem i systemet med många överlappningar. För det andra finns det många uppenbara luckor. Det finns exempelvis inga kategorier för praktiska ämnen som musik, slöjd, hemkunskap eller idrott. En stor nackdel är att bildskärmen bara klarar av att visa 9 kategorier åt gången, för att se återstående måste man alltså bläddra till en annan sida, vilket är omständigt och ger dålig överblick. I och för sig är det väl utmärkt att försöka presentera böckerna i kategorier som är mera barnanpassade än vad SAB-systemet kanske är, men jag tycker att jag ser många luckor där det helt enkelt saknas kategorier att stoppa böcker i. SAB-systemet börjar ju som bekant A - Bok och biblioteksväsen, B - Allmänt och blandat, C - Religion, D - Filosofi och psykologi. Danteksystemet saknar kategorier för biblioteksväsen, filosofi och en övrigtkategori. Att skapa ett biblioteksklassifikationssystem utan någon kategori för bibliotekariens arbetsredskap ter sig faktiskt något märkligt. Å andra sidan bjuder man på överlappningar, som när underkategorin "dans" kan hittas både under huvudkategorierna "Sport och uteliv" och "Hobby, lek och fritid". Nu är det kanske inte tänkt att katalogen ska användas som klassifikationssystem, för om man klickar på någon viss bok för att ta reda på vilken hylla den finns på, så visar det sig att den har ett SAB-signum och är således uppställd efter SAB-systemet! Enskilda böcker kan alltså dyka upp på åtskilliga platser i katalogen, beroende på vilka ämnesord den fått. Därför är det svårt att den här vägen (alltså "goda ideer") få någon uppfattning om bibliotekets omfattning räknat i antal poster eller böcker.

På Trojenborg har de 198 poster fantasy, och 193 poster "deckare och mysterier", medan Väderstad har motsvarande 61 och 114. Jag får av katalogsposterna en känsla av att Trojenborgs skolbibliotek har ungefär dubbelt så många olika poster mot vad Väderstad har. Det är också påfallande att Trojenborg har flera exemplar av de flesta  skönlitterära böcker, medan Väderstad vanligen bara har ett exemplar av varje bok. Trojenborg kan erbjuda 63 exemplar av Svensk skolordlista, 30 ex av "Uppdrag svenska: svenska för högstadiet", men jag hittar inga verkliga klassuppsättningar av skönlitterära böcker. 6 exemplar av Selma Lagerlöfs "En herrgårdssägen" var väl ändå lite oväntat. Fortsätter man granska Trojenborgsskolans katalogs kategorier hittar man åtskillig oreda. Bibliotekskunskapen med exempelvis bibliografiska verk visar sig ha hamnat under "I skolan" - religion, och Biologi (med 300 poster) visar sig vara en riktig sopstation som mest består av skönlitteratur. Underkategorierna "tyska" och "spanska" har en massa skönlitterära titlar på svenska som bara har sin handling förlagd till Tyskland/Spanien medan det är betydligt bättre ordning på underkategorin "franska". I Väderstad hittar jag sedan t.ex "Tom Sawyer" och "Bönbok för barn" under kategorin biologi, "Våra skogsträd" under samhällskunskap och "Bra böckers lexikon" under religion.

Annars kan man förstås göra vanliga direktsökningar på författare, titel eller ämne. Jag måste säga att jag vart positivt överraskad av att det går bra att söka på SAB-signum! Sålunda visar det sig att Väderstad hade 527 poster Hcg och 749 poster Hcf men ingen Hci (serier), medan Trojenborg har motsvarande 395 plus 112 plus 4! Detta tyder alltså på att Väderstad har flera böcker än Trojenborg!? Men, återigen, av Trojans 112 poster Hcf har man (minst) 214 exemplar.

Alltså snälla rara inköpare... 4 seriealbum på Trojenborg och inget i Väderstad... Hur tänkte ni där?

Sedan bör det påpekas att sökfunktionen nog är en smula känslig. Blir man för ivrig med tangenterna blir det "Server error" och så är det roliga slut. Men det märkliga är att om man har överansträngt servern på Trojenborg, så går det inte att söka på Väderstad heller, men det finns däremot inga hinder för att söka på andra Dantekkataloger i andra landsändar.