Fortsättning på föreg. post...


Apropå propaganda finns ett ganska belysande avsnitt i Bard & Söderqvists bok Nätokraterna (2001).

Allt detta insåg pr-expertisen på ett tidigt stadium. De kvalificerade krafterna sysslar därför inte med något så simpelt som information eller åsiktsmånglande, de omskapar själva verkligheten. Vi lever idag i en värld där strängt taget varje ögonblick av varje människas uppmärksamhet är utsatt för pr-expertisens ömma omsorger. Hela tillvaron är åtgärdad, stylad. Istället för att prångla ut åsikter om det som råkar vara nyheterna för dagen, iscensätter pr-experten själva den händelse som är nyheten. Man vinklar inte bevakningen utan ser till att verkligheten redan är färdigvinklad för bevakning så att den allmänna opinionen färgas i eftersträvansvärd kulör och nyans. Lata journalister kan sedan förvisso få färdigskrivna artiklar från pr-bolaget att sätta sitt namn under, men det är den iscensatta händelsen som är själva grejen (s 111-112).

Cynismen i detta nådde kanske sin fulländning i pr-expertisens iscensättande av och utnyttjande av barnet Greta Thunberg. Först skrämmer de livsmodet ur ungdomarna. Sedan utnyttjar de dem som barnsoldater...

Ja, hur tyckte ni medierna "skötte sitt uppdrag" i det fallet?

Tillägg Länk till Jacob Nordangårds text om Greta-rörelsen inklusive länk till Weidmo Uvell. 

Rebecca Weidmo Uvell om tältlägerkampanjen i november 2018