En annan person som försöker slå ett slag för folkbildning om medierna är Ann-Marie Åsheden, tidigare journalist på DN och senare pressekreterare åt Nyamko Sabuni. Här  finns en text från Skolvärlden 2015, t ex citat

Tankemallar är uppfattningar och åsikter om vad som är intressant och ointressant, rätt och fel. Om nyhetsjournalister ser och beskriver verkligheten genom tankemallar begränsar de systematiskt sitt eget synfält. När dessa verklighetsbilder sedan når sin publik fortplantas samma begränsningar av synfältet ut i samhället.

Dramatiseringar och tankemallar i kombination i medierna bidrar starkt till att skapa tidsandan. Politiken påverkas. Samhällsutvecklingen formas. När allt fler okritiska mediekonsumenter godtar sådant som inte är sant och inte får veta vad som undanhållits dem är demokratin i fara.

Sedan har hon lagt ut texten om dramatiseringar i texten  Sagoberättande underminerar journalisternas roll i demokratin,  på Dagens Samhälle 2015.

I en annan text på Journalisten.se, 25/1 -18, lyfter hon fram journalisternas grupptänkstendens:

Mediernas eget grupptänk. Det finns en tendens till konsensustänkande inom journalistkåren. Det styr vad man ska gilla och ogilla, vad som ska betraktas som en nyhet värd att förmedlas och vad som är värt att förbigås. I en liberal demokrati finns inga goda skäl att snåla med vad som kan och bör lyftas fram och debatteras. Ett av de bättre sätten att sätta stopp för propagandister är att dra ut dem i ljuset, att stöta och blöta frågorna de aktualiserar i god demokratisk ordning, det vill säga sakligt och respektfullt.

Samtidigt som vi än en gång ska vara observanta på att detta är en person som vill tjäna pengar på att sälja sina berättelser till skolorna, så kan jag ju också tycka att det är lite driftigt att starta ett eget bokförlag bara för att få ut sina texter: 33 sidor.  Hon har alltså gett ut böckerna 

- Genomskåda medielogiken
- Skruvat - Hur du undgår att bli lurad av dramatiserad journalistik ... och
 - Propaganda. 

Jag har inte läst dem. Men observera att när vi talar om att "vi" måste lära oss genomskåda medielogiken så tänker vi oss att medierna liksom manipulerar oss informationskonsumenter på olika sätt. Men ur mediernas perspektiv så är det istället de som måste lära sig genomskåda och försvara sig  mot propaganda från alla som vill utnyttja medierna som plattform för sina syften. Det är de som måste undvika att bli utnyttjade av "oss"!
Från en annan text från Journalisten har jag hämtat Jacques  Elluls nio kontrollfrågor för att avgöra om något kan klassas som "propaganda", hämtade från Åshedens bok Propaganda".


NIO KONTROLLFRÅGOR FÖR PROPAGANDA

1. Beskrivs problemet misstänkt enkelt och ensidigt?
2. Finns glidningar från fakta till moralisk terräng?
3. Odlas stereotyper? 
4. Spelas på myter?
 5. Rättfärdigas fördomar?
6. Utpekas syndabockar och fiender? 
7. Väcks hat, utlöses hot?
8. Utlovas en bättre värld i vaga ordalag?
9. Uppmanas till handling?