Visar inlägg från juli 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Läsning - Vårt gemensamma intresse

Det har precis kommit ett nytt examensarbete från BHS (eller vad de numera kallar sig...)

"Vårt gemensamma intresse: en diskursanalytisk studie om synen på läsning i svensk dagspress hösten 2019 " (klicka för direktlänk) av författarna Julia Granberg och Elin Vilhelmsson.

Ja, ni ser ju själva, dagspressdebatt hösten 2019 och läsning... Varför är det inte mitt namn som står som författare??? Somliga får saker uträttade, andra kommer aldrig vidare i tillvaron... 

Det är en välgjord studie som iåförsig inte gör någon vidare reflektion över sammanhanget och orsaken till den debatt som fördes i höstas, dvs Ungar och medier 2019, som jag skrev om här  och här .

Som man lätt kan konstatera av de länkar jag gav i höstas handlade debatten i hög grad om skärmarna som potentiellt hot mot läsningen. Men i dessa texter fanns förvisso massor av goda argument för läsningens värden. Att göra en sammanställning av dessa argument är ju en lysande idé. Samtidigt kan man kanske fråga sig om inte debattens fokusering på skärmarna hade varit värd en egen studie.

Författarna har valt att inskränka sig till debatten i de fyra stora Stockholmstidningarna och de hittade 40 artiklar för ändamålet genom sökordet *läsning* på databasen Mediearkivet.

Granberg & Vilhelmsson har en utmärkt litteraturstudie på sid. 7-10. Sedan hoppar man med fördel till resultatavsnittet, där citat ur debatten ges, uppdelade på tre "diskurser", dvs  i det här fallet argumentationslinjer som de tyckt sig urskilja, nämligen argument för läsningens nyttighet som medel för andra nyttor, en s k "instrumentell diskurs", s 18-20, sedan argument för läsningen som egenvärde, "essentialistisk diskurs", s 21-23, och till sist en "alarmistisk diskurs", s. 25-28, som uppmärksammar de aktuella hoten mot läsningen. Upplägget har både för- och nackdelar. Det är egentligen inte tre olika förhållningssätt eftersom det finns starka kopplingar mellan de instrumentalistiska och de alarmistiska perspektiven, citat, s. 32:

 Den alarmistiska och den instrumentalistiska diskursen har ett symbiotiskt förhållande till varandra: medan utsagor inom den instrumentalistiska diskursen framhäver läsningens betydelse för samhällets fortskridande, uttrycks inom den alarmistiska diskursen stark oro inför minskad läsning, som relateras till en samhällelig tillbakagång.

Dvs det kan vara rimligt att för överblickens skull skilja positiva och negativa nyttoargument men man bör inte av terminologin förledas glömma att de egentligen verkar i samma riktning.

I skolans värld har ju lärarna gärna lagt tyngdpunkten vid läsningens nyttor, medan det många gånger blivit bibliotekariernas lott att försvara läsningen som nöje.

Studien pekar också på skillnader mellan dagspressdebatten och vad forskningen intresserat sig för i sammanhanget.

Ett exempel på texter som ingår i studien är Karin Olssons Bokslukarnas tid är förbi. Med tidstypiska referenser till mediekunskap, polarisering och bildningsluckor.

En lysande text som inte ingår i studien har jag hittat i Karlskoga Tidning 21/9 -19, Catarina Lindström: Läsning måste vara en del av livet. En provkarta på instrumentella argument, inklusive en förklaring på ordet essentiell! 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pias författarsida

Ibland hittar jag saker på nätet som gör mig generad... Och helt euforisk.

Jag hittade just Pias författarsida ...

Okej, trots mitt skrivintresse har jag aldrig gjort någon inventering av nätets skrivsidor. Jag är antagligen världens siste skolbiblioteksbloggare som aldrig tidigare observerat denna makalösa kunskapsbank, jag ska genast sätta mig i en skamvrå med lämplig huvudbonad...

Hon är inte särskilt aktiv längre, men med 700 texter i innehållsförteckningen kan det ju inte finnas särskilt mycket kvar att skriva om?

Sommaren är räddad... Eller spolierad, hur man nu ser saken.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Demokratisk fostran... och några blandade länkar

Jag är fortfarande inne på samhällsdebatt...

Smålandspostens ledare i lördags, skriven av Fredrik Haage , några citat:

Dagens hätska och ibland hatiska debattklimat beror inte bara på sociala medier utan också på att folk inte har tid eller ork att granska motståndarens faktiska argument. Många och framför allt yngre blir chockerade över att någon kan tycka annorlunda. Där är kulturen väsentligt annorlunda än för några årtionden sedan. (...)

Grundproblemet med unga människor sägs vara att de är så dåligt utbildade att de inte har förmåga att föreställa sig vad som kan finnas i huvudet på andra personer. Det är sant. Men att vända en sådan skuta är ett gigantiskt företag som tar tid och ansträngning. Stödåtgärder kan med fördel sättas in under tiden.

Om skolan nu ändå skall ägna sig åt det luddiga konceptet demokratisk fostran som kan fyllas med vad som helst, varför då inte fylla det med något riktigt substantiellt. Vad sägs om att ta fasta på det som i alla fall förr var en amerikansk skoltradition: att lära sig debattera? Svenska elever skulle nog må bra av den amerikanska modellen där de får sig en åsikt slumpmässigt tilldelad att försvara mot en kamrat under ordnade former. En sådan situation tvingar dem att tänka till och inpräntar att det är skillnad på sak och person och att en ståndpunkt behöver inte vara god eller ond eller enkel. Plötsligt får vi kanske tonåringar som sänker rösten när de tycker något och blir misstänksamma mot demonstrationer och slagord. Det vore en revolution att välkomna.

Jag har ett par eleganta "skolexempel" på olika åsikter som eventuellt kan roa någon. Som en introduktion till debatterande texter kanske?

Om små barn och skärmar...
Länstidningen 27/8 -19 Amandah Andersson: Släpp skärmskammen och prisa paddan  och...

Eller från biblioteksområdet:
GP 9/10 Jesper Sandström: Lägre krav kan bli ekonomisk vinst   och...
Norran 17/8 -19 Csaba Bene Perlenberg: Devalvera inte böckernas värde. 


-  -  -  -
Ytterligare ett par texter om bibliotek, läsgodis för bibliotekarier:
Smålandsposten 22/9 -19 Fredrik Haage: Ett stilla boktips. 

-  -  -  -
Jag har gjort ytterligare ett par databaser eller bibliografier för studier om dagstidningstexter. Nu lägger jag dem i Docdroid, istället. Nackdelen med Docdroid är att dokumenten försvinner efter en månad, så om det är något ni tror er om att ha användning av så får ni spara själva...

Svenska dagstidningars ledare augusti 2019, bibliografi 
Svenska dagstidningars krönikor, september 2019, Bibliografi 

-  -  -  -
Bra text om konspirationsteorier och hemlighetsmakeri - 
Smålandsposten  29/7 -19 Matthias Persson: Med Kubrick till månen 

-  -  -  -

Kristianstadsbladet 26/6 -20, Johanna Nylander: Missa inte sommarlovsläsningen. 


-  -  -  -
Ja, nu är det sommarlov. Jag har dåligt samvete för alla träffar som indikerar intresse för nya texter när jag så sällan levererar något. Nu tar jag sommarlov några månader. Vill ni komma i kontakt med mig,  når ni mig på epostadress b punkt jerker snabel-a yahoo punkt se


0 kommentarer | Skriv en kommentar