I mitt trålande efter intressanta texter att diskutera i samband med värdegrundsdiskussioner / religionstimmarna / filosofin eller samhällskunskapen, har jag noterat några nya texter.

Parentes; jag är just nu inne i en period av fascination inför dagspressens opinionstexter, särskilt ledarkolumnerna. Att göra ett åsiktsresonemang tydligt på ett utrymme om vanligen 400 - 500 ord ger en konstform som borde vara attraktiv att utnyttja i skolsammanhang.Både för innehållet och formens skull. Det är väl detta som är huvudarenan för "det offentliga demokratiska samtalet", tillsammans med debattsidorna, motsvarande sidor i tidskrifterna och den vildvuxna floran av nätsidor.

Först vill jag uppmärksamma en debattartikel från den religiösa tankesmedjan Claphaminstitutet: "Människovärde och mänsklig värdighet" . Det är alltså samma folk som brukar lobba mot abort, men just i det resonemang de för här i denna text tycker jag att de argumenterar helt i linje med sund humanism. Det är svårt att resonera klart om mänskliga rättigheter om man börjar med en besynnerlig dogm om "allas lika värde". Varför skulle det vara bra eller eftersträvansvärt att värdera alla lika? Är man en bättre, mer moralisk, människa om man värderar alla lika än den som inte gör det? Är man en mer moralisk människa om man vidgar cirkeln ytterligare och värderar koloradoskalbaggar, vargar,  berberisbuskar, cancertumörer, berg, fantasiväsen, utomjordingar, fan och hans moster, lika som människor? Är det som en tävling, där den som stoppar in flest företeelser i likavärdessäcken vinner, dvs är mest moraliskt beundransvärd? Eller har likavärdesförespråkarna  haft otur när de tänkte, eller är de inte riktigt mänskliga? Kan det vara så att allt tal om människovärde och likavärde är en återvändsgränd; att det vore förnuftigare att gå direkt på de mänskliga rättigheterna och diskutera hur de kan motiveras?... Ja, i det här sammanhanget får ni tåla att mina litteraturtips utgår från mitt humanistiska perspektiv.

Jakob Sidenvall på Smålandsposten 27/11 diskuterar föreställningen om rättigheter till naturen och förklarar att... "Problemet med detta är att det urholkar begreppet rättigheter."

En fråga som ofta blir aktuell för ungdomar i tonåren att fundera på och kanske ifrågasätta är ju den om mänskliga rättigheter. Varifrån kommer rättigheterna? Skulle verkligen kossor ha mänskliga rättigheter om de förstode vad Erlander säger? 

Se vidare nästa postning...