Visar inlägg från oktober 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Tekniken som medel eller målförändrare

Jag tror jag "behöver" flika in med en reflektion om teknik...

I "Styra eller stödja" (2012) har Jenny Lindberg skrivit ett långt kapitel om bl a. teknikutveckling på bibliotek under rubriken "Professionen tar form".

Hon identifierar tre olika förhållningssätt  (eller "diskurser" som hon naturligtvis kallar dem) till teknik:

Deterministiska

- Ett teknikoptimistisk (missa inte tåget)

- Ett teknikskeptisk (varning för tåget)

Instrumentalistiska

- Ett selektivt (välj destination och tåg!)

Lindberg menar att det instrumentalistiska förhållningssättet innebär att bibliotekarierna  eller dess arbetsgivare utgår från bibliotekets institutionella mål och använder tekniken som ett instrument att nå detta mål.

Jag har (av fyrfältsartisten Svante Beckman) lärt mig att misstro tretalet i fråga om alternativ. Där det påstås finnas tre alternativ kan det alltid finnas anledning att fundera över om  det inte finns ett fjärde alternativ dolt någonstans. Vilken skulle antipoden till den selektiva instrumentalismen kunna vara?
Ett ickeselektivt förhållningssätt? Testa allt! Man vet inte vad som funkar förrän man provat!?
Eller: Kan man uppfatta antipoden som att tekniken kan förändra bibliotekets institutionella mål? Att tekniken har potentialen att omforma behoven av biblioteksinstitutionen.
Bland alla länkar på Nätkultur hittade jag en till en videointervju med Alexander Bard, där han i slutet kom fram till att högskolorna blir nästa krisbransch, eftersom utbildningarna kommer att flyttas till nätet. Och strax därefter hittade jag en bloggpost här på bloggo där en ung bloggare skriver att hon bl a vill:
"Fortsätta kolla youtubevideor om all möjlig kunskap och åsikter, som t ex om ämnet feminism och antifeminism."
Trots att jag ägnat åtskillig tid på youtube har det aldrig tidigare slagit mig - att youtube plötsligt har blivit ett förstahandsval för människor som vill förkovra sig själva i olika ämnen.
Även om det inte gör folkbiblioteken eller folkbildningsförbunden obehövliga, så visar det ju att användarnas eller samhällets behov av ... exempelvis klassrumsundervisning eller folkbibliotekens folkbildande ambitioner kan komma att bli överspelade av teknikutvecklingen. 

På BHS distansutbildning används en s.k. "lärplattform" ("Ping pong"), som just utvecklats som ett redskap för distansutbildningar, en mötesplats på nätet där studenterna som sitter i slott och koja mellan Malå och Höganäs, kommunicerar med varandra och lärare och hittar inspelade föreläsningar och litteratur. Lite förvånad blev jag faktiskt när det visade sig att högstadieskolan som dottern gick på när vi bodde i Borås också utnyttjade Pingpong! Om tekniken för distansundervisning också utnyttjas av klassrumsundervisning... Vad ska man då ha klassrumsundervisning till?
Och vidare ut i det blå ... Om inte klassrumsundervisning behövs för utbildningsbehoven... Vad ska man då ha skolbibliotek till?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Flera länkar från Nätkultur

Mera läsvärt från Elza Dunkels blogg:

Debattrick

Föräldramanus - Om att utnyttja föräldrars skuldkänslor, och bilden av barn som potentiella offer.

Att trolla eller bli trollad - Om att ignorera eller ta debatter där bigotteri frodas.

Skriv en debattartikel om sociala medier - Den ultimata formeln för alla som hatar samtiden, nätet och de unga! Det är min favorit, hoppas bara att den inte är ett tecken på att Elza håller på att försjunka i bitterhet.

Appar

När barnen vill ha en app - Råd till vuxna.  

Källkritik

Kritisk hållning - Egentligen var det ju för att se vad hon eventuellt formulerat om auktoritetstro som jag började leta på hennes blogg. Här finns något litet om källkritik; några intressanta formuleringar om dialog istället för auktoritetstro. Det är en intressant ansats, men ämnet skulle kunna utvecklas betydligt.

Näthat

Vad gör vi åt hatet - Näthat är ett område som engagerar henne mycket, hon uppfattar sig själv som utsatt för näthat och kanske just för att hon "befinner sig mitt i smeten" så ger hennes texter ett något perspektivlöst intryck. Allt annat förmår hon problematisera, men begreppet "näthat" tycker jag det verkar som hon tar för givet. Men naturligtvis är hon läsvärd ändå. Det här är en representativ text om förhållningssätt på tre samhällsnivåer; normkritik, kritik mot medier, några tips på individnivå.

Vi får ge den ett namn, den får heta nätkärlek - I korthet: Nätmobbning är inte väsensskild från trakasserier utanför nätet, observera även motsatsen till näthat!

Pornografi

Lite om porrfilter (och en vettigare lösning) - Precis vad rubriken säger...

 
Elzas egen länksamling

Uppdaterade gratisresurser - Ja, de var uppdaterade 2013, nu är tre länkar brutna, men det 10-tal som finns är utmärkta. En guldgruva!0 kommentarer | Skriv en kommentar

Länksamling från Nätkulturer

Från Elza Dunkels blogg Nätkulturer :

Länkar om alarmism:

Skräckföreläsare - Om den bransch som lever på att exploatera människors oro, och något om riskbedömning.

Det nya svarta - Om medie- och moralpaniker, inledning.

Folkjävulen tar form - Om det som "alla" kan enas om att det är farligt och bör motarbetas.

Demonisering - Del 3 om moralpaniker.

Skärmtid

# Skärmtid - Om debatten och något om moraliserande.

Lagom är bäst - Mera om skärmtid...och om teknikdystopi, om forskning kontra åsikter och om "svt-debattsjukan". Jag är inte så säker på att hennes syn på "svt-debatt"-fenomenet är oantastligt, men i sin helhet är det ett intressant försvar för ungdomars skärmtid.

Panikdebatten forts. - Mera skärmtidsdebatt. Retorik med bett!

Föräldrarnas anknytning till sina barn - Om att utnyttja föräldrars skuldkänslor och om bilden av barn som potentiella offer.

Digital detox - Kritiska synpunkter på krav på analoga jular.

Pisa-debatten - Söker alternativa förklaringar till dåliga resultat (än it-utnyttjande).

Skärmberoende

Skärmberoende - Om risken att psykologisera; om att problemens grundorsaker kan sökas i andra riktningar.

Nytt sjukdomstillstånd avslöjat - "Om du känner dig ensam och orolig när du inte är uppkopplad, finns det bara en lösning: koppla upp sig och det snarast!"

Selfies

#Unselfie - Egentligen om en förfelad kampanj från 2014, men med principiella synpunkter på selfies, självexponering och om engagemang som bygger på medkänsla, se särskilt den utmärkta länken till Deeped Strandh!

Skammandet av selfies - Ett försvar av vårt bekräftelsebehov.

Gillakulturen

Gillakulturen - Om positiv respons, missunnsamhet, skrytkultur.

Floskler

Det är viktigt och utvecklande att ha tråkigt ibland - Elzas favoritfloskel, hon har skrivit fem postningar om den!

Om nyttan att ha tråkigt 4 - Den senaste postningen i sviten, med länkar till tidigare.

Skriv det inte på nätet om du inte skulle säga det öga mot öga - Problematisering av en floskel.

Relationer

Parasociala relationer - Något om när vi följer främlingar på sociala medier.


... Jag får nog återkomma...


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Elza Dunkels som auktoritet (på barn och internet)

Jag får erkänna att jag tycker det är tämligen genant att se vilka stora kunskapsluckor jag har i ämnen där jag antar att arbetsgivarna nog förutsätter att en skolbibliotekarie har fullständig koll. Det är alltså med en blandning av skam och upptäckarglädje jag har skummat igenom de senaste fem åren på Elza Dunkels blogg.

Jag hade således aldrig kommit i kontakt med henne förrän jag hörde henne i Kjellkritik. Jag hade aldrig hört talas om henne och jag hade väl knappast heller varit i kontakt med hennes favoritämnen: näthat, synen på ungas lärande, skärmtid och ungas säkerhet på nätet. Så jag tog mig för att försöka hitta godbitarna i hennes omfångsrika blogg . Ja, varje blogg skulle ju behöva en bibliotekarie som förmådde bringa någon reda i kaoset...

Egentligen ringer alla varningsklockor; det är aktivism, feminism, "normkritik" och patriarkat. Bloggen är en salig blandning av långa, seriösa inlägg om internetsäkerhet blandat med korta inlägg med länkar till krönikor och föreläsningar samt musikvideor och inlägg med politiska eller moraliska ställningstaganden. Man hade onekligen kunnat vänta sig att en internetforskare skulle kunna skapa en blogg som var enklare att få överblick över eller navigera i. Men jag förlåter allt för att hon är en så hängiven motståndare till all bigott alarmism som riktas mot barnens spel- och nätaktiviteter. Så jag är glad över att ha hittat henne och bloggen, som en ingång för mig och som en källa att hänvisa till när "hennes ämnen" blir aktuella.Min avsikt är alltså att här (ovan) försöka ge en länksamling med några postningar från bloggen Nätkulturer som jag uppfattar som läsvärda och representativa för Elzas ställningstaganden. Jag har inte tagit med några gästbloggare, videolänkar eller länkar till tidningskrönikor, men sök gärna själva efter hennes videoföreläsningar på youtube och annorstädes. 

Fortsättning följer...

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Elza Dunkels om auktoriteter

Jag har sent omsider lyssnat igenom avsnitt 6 i radions programserie Kjellkritik . Det jag framför allt uppfattade som positivt var att två av de medverkande uttryckte en kritisk inställning till auktoritetstro. Jag vet inte hur det är med lärare och auktoriteter, men på BHS talades det i frågan mest om auktoriteter som en möjlighet för bibliotekarier att demonstrera en unik yrkeskompetens - dvs förmågan att (med t ex bibliometriska metoder) identifiera vilka forskare som har hög status inom respektive forskningsområde. Den vetenskapsteoretiska frågan om auktoritetstro i sig var något gott eller förkastligt eller omodernt diskuterades aldrig. Jag kan ju tänka mig att auktoritetsanspråk gentemot grundskolebarn, som ju rimligtvis inte själva kan ha någon större erfarenhet av vare sig livet eller de ämnen de undervisas i, på en nivå som ligger långt från några "forskningsfronter", ser annorlunda ut än auktoritetsanspråk gentemot högskolestuderande... Här skulle jag nu vilja uppmärksamma följande citat av Elza Dunkels:

Traditionen är att lita på auktoriteter, snarare än att fundera över de här frågorna som man alltid ska ställa sig. När jag gick i skolan så fanns ju inte källkritik på det seriösa sättet, utan om jag frågar så här: hur vet vi att det är så? -"Jo, för att det står i SO-boken", kunde ju svaret vara. Det funkar inte längre och det kan vi tacka internet för.

-Och hur ska vi göra då?

- Jag tänker att det handlar om ett ständigt pågående samtal, vilket ju är ganska jobbigt, det finns inga snabba lösningar på saken, utan vi måste prata om det och vi måste erkänna att det är ganska svårt. För att ibland så ska man lyssna på auktoriteter. Ibland så ska man säga så här:  men forskning visar... men i vissa sammanhang så ska man säga, "ja, okej, forskning visar, men det är inte relevant i det här fallet", så det finns liksom inga hållpunkter så, utan vi måste se det som en process, hela tiden. Och jag tror det är viktigt att vi erkänner att det här gäller vuxna. Att det inte bara handlar om att utbilda barn i källkritik.

Jag håller med och vill bara tillägga att forskningen inte bara kan vara irrelevant, utan också visa motstridiga resultat eller förr eller senare visa sig ha varit käpprätt felaktig. Den som okritiskt litar på auktoriteter eller på allt som framförs under sloganen "forskningen visar..." löper uppenbar risk att bli lurad. Att hänvisa till auktoriteter eller till forskningen är väl en av våra vanligaste härskartekniker.
Forskningsresultat säger heller inget om hur vi bör handla eller inrätta vårt samhälle, de ger bara diskussionsunderlag som kan vara mer eller mindre tillförlitliga och mer eller mindre relevanta.
Informationsforskaren Lee Thayer har exempelvis sagt:
"Vi blir inte, vi kan inte bli påverkade av informationens "riktighet". Vi kan bara påverkas av dess relevans."

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg