Tillvaron och löken

Jag tittar på youtube... Hot country knights -The USA begins with US ... och kan inte sluta fascineras.

Den är så... idealtypisk för vår tid. Förr lyssnade vi på musik; endera tyckte man om det man hörde eller så gjorde man inte det. Man köpte skivor eller lät bli. Sedan kom de s.k. "musikvideorna" med, liksom, en ytterligare dimension till upplevelsen. Och numera har musikkonsumtionen till stora delar flyttat till internetsidor som youtube, där man även kan kommentera och läsa andra konsumenters kommentarer och ibland till och med läsa artisternas egna kommentarer till kommentarerna. 

I tillvarons första lager ser vi då vanligen t. ex en musikfilm: en artist framför en melodi med oftast en sjungen text, som lyssnaren kan tolka efter behag. Men så ser vi ibland, kanske allt oftare... sådana här filmer, där själva illusionen av verklighet blir huvudsaken. Det är kanske ännu vanligare att den här typen av metaberättelser får en egen film. Typ - så gick det till bakom kulisserna när Taco hej ! spelades in. Alltså: först finns det en kamera som spelar in filmen, sedan en annan kamera som riktas mot filmkamerateamet och ljudteknikerna. Och vad denna film berättar, är ju att allt är regisserat och tillrättalagt. För att skapa det du ser och hör i första lagret krävs en stor organisation; sminköser och stylister, det krävs ljussättare från någon av gymnasiets obskyrare utbildningsvägar och naturligtvis tekniker som vet vilka spakar man ska dra i och vilka rattar man måste vrida på för att uppnå de avsedda effekterna. Ingenting är lämnat till slumpen och allt är naturligtvis köns- och etnicitetskvoterat direkt ur manus och enligt gällande akademiska intersektionalistiska teorier eller principer. 

Att säga något i musik och text som faller så många som möjligt i smaken är artisteriets första nivå, gesällnivån. För mästarbrev krävs att du är så mångbottnad att alla kan tolka in sina egna värderingar eller käpphästar i konstverket. 

Det är ju en vansklig balansgång, för om alla kan tolka en text eller bild på sitt sätt så kan du också göra alla besvikna eller arga, alla kan göra illvilliga tolkningar lika väl som välvilliga. Därför är humor och skönhet  goda medel att få publiken och tolkningarna på sin sida. Kanske sentimentalitet fungerar på viss publik. Värdeladdade begrepp, kanske ledande frågor?  Artister, konstnärer eller författare har sällan någon unik sanning att meddela sin publik. Deras roll, skulle man kanske kunna hävda, är att vrida perspektiven, få publiken att tänka en gång till, att bjuda in tillvarons mångtydighet.

Alla budskap består av innehåll och form. Och med en riktigt skickligt utformad "förpackning" kan praktiskt taget vilket budskap som helst finna sin publik. Grundläggande retorik och propaganda... med den "ironiska generationen" framför mikrofonerna. Det är en möjlig tolkning av The USA begins with us. Eller:  tar man i så att man sträcker ljumskarna så ökar sannolikheten för att man åtminstone når trädtopparna.

Och i en genomformgiven värld där allt är sken och villa dyker naturligtvis snart prästerskapet upp. De som påstår sig veta hur det du just sett eller hört "egentligen" ska tolkas. De politiska kommentatorerna eller recensenterna eller "experterna" eller, ja... biblioteksbloggarna. Och längst in i lökens mitt sitter du och läser denna text och lutar endera åt att detta var intressant eller åt att texten nog var i fånigaste laget.

Tar det stopp där, eller har du ytterligare, "undermedvetna" lager på lut som styr din bedömning?

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Länksamling, skolfilm

Jag har tittat en stund på utbudet av skolfilmer... 

Några nyttiga länkar:

URs länksida till regionala AV-mediecentraler 

Uraccess.net , med SABs klassifikation, Dvs, för att hitta filmer om biologi, fysik, astronomi osv, klicka på U-naturvetenskap för att navigera vidare i ämnesträdet.

SDF - Sveriges Distributörer av institutionell film, sida med direktlänkar till 12 företag som producerar skolfilm.

Libris . Bläddra fram till det ämne du söker, t.ex. genetik: Klicka U-naturvetenskap > Ue biologi > Uea > utvecklingslära och genetik > 6700 träffar > högerfältet, typ - Film/video

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ny utredning om skolbibliotek

Det har kommit en ny statlig utredning... om Skolbibliotek SOU 2021:3 "Skolbibliotek för bildning och utbildning" med Gustav Fridolin som förstanamn. 400 sidor fakta om Skolbibliotek - vem kan motstå detta!?

Jag har inte hunnit så långt än, men konstaterar efter att ha konfronterats med alla litanior om brist på kompetenta bibliotekarier och lärare att utredningen i dessa frågor torde befinna sig i ett helt annat universum än det jag befinner mig i. Att ägna flera år åt att utbilda sig med sikte på skolbibliotekarietjänster är det dummaste en ung... ja, eller medelålders... person kan göra. På varje utlyst tjänst går det ett tjugotal sökande. Ett tiotal med bibliotekarieutbildning. Sedan anställer kommunen någon avdankad lärare. Bibliotekariekompetens efterfrågas bara i platsannonserna. Skolbibliotekarietjänsterna har blivit ett sätt att rekrytera flera pedagoger till skolorna. Mjölby kommun. Ja, jag är sur och ledsen och långsint.

Det verkar som om Gotlandstidningarna lättat på sin tidigare så inlåsta strategi... Här har jag hittat en Karin Pihl-text om skolbibliotek från 2019 .

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kunskapsteoretiska texter i GP

För något år sedan hade jag planer på att skriva en post om åsiktsbubblor med utgångspunkt i Åke Ortmarks bok Jasägarna (1996). Nu noterar jag att Cecilia Blomberg på GPs ledarsida skrivit just den text jag tyckte behövdes. Klicka här GP 27/12 .

Texten får mig att tänka på en anekdot som Peter Kadhammar berättade i Aftonbladet 20/11 -19, låst och den är egentligen för politisk för att vara ett riktigt bra " skolexempel", men en tänkvärd berättelse är det dock:


Direkt efter tsunamin i Thailand julhelgen 2004 skyndade ambassadör Jonas Hafström från Bangkok till katastrofområdet. Han gjorde allt en ambassadör ska göra och lite till. På förödda vägar arbetade han sig fram genom ett landskap där husen var raserade och kroppar låg kringslängda. (...) Han lyckades få igenom ett samtal till utrikesdepartementet i Stockholm. Han kopplades in till sin chef, den socialdemokratiska utrikesministern Laila Freivalds. Hafström bröt samman när han berättade vad han sett.

Han grät i telefonen. (...) Regeringen hade fått en dramatisk förstahandsrapport men reagerade inte. Det var en gåta.

Jag fick ett svar en tid senare när jag frågade en gammal socialdemokratisk insider.
Svaret var enkelt. Ambassadör Hafström hade tidigare varit utrikespolitisk rådgivare till den moderate statsministern Carl Bildt. Sedan var Hafström kanslichef hos Moderaterna.

En moderat fjant alltså. En av Bildts pojkar. Ingen som en socialdemokratisk minister kunde ta på allvar.
Det lät otroligt men min mycket initierade socialdemokratiska källa argumenterade för att det är så det fungerar. Känslor. Impulser. Avstängning om budbäraren är fel person.


Jag noterar också att GPs ledarsida hade en kunskapsteoretisk text även den 25/12, Olof Hallonstens  Politikerna missförstår vad forskningen kan bidra med : Särskilt inledningen:

 Idag finns stora förväntningar och krav på att beslut av tjänstemän och politiker ska vara evidensbaserade, det vill säga grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet.

I praktiken verkar dock sådan evidensbasering alltför ofta handla om att lyfta fram de vetenskapliga rön och slutsatser som råkar stödja den linje eller det argument just man själv förespråkar. Ibland ligger säkert en cynisk ambition bakom: Vetenskapens aura av allmängiltighet, neutralitet, och objektivitet kan användas för att göra ideologiskt eller praktiskt motiverade ståndpunkter närmast oantastliga.

Men den strategin funkar inte alltid. Ibland gör oenigheten inom vetenskapen, och de synbart motstridiga beskeden från expertisen på ett område, att man som beslutsfattare måste välja själv vilken ”sanning” man vill tro på. Då spelar fenomenet bekräftelsebias in: Det tycks vara så att vi människor har en grundläggande psykologisk instinkt att skilja ut, och tro på, de fakta som stärker våra redan etablerade uppfattningar.

Men är då inte vetenskapen allmängiltig, neutral, och objektiv? Knappast.

Ja, sedan kan man ju reflektera över att jag länge haft ett "ont öga" till begreppet "evidensbaserad" och nu tyckte mig få... ja... bekräftelse på vad jag alltid tyckt...

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Uppsatsämnen för studentexamen - igen

Med anledning av att mina gamla dokument på minfil har försvunnit har jag gjort en ny upplaga av min lista över uppsatsämnen för studentexamen som jag först tog fram 2018 .

Den nya listan omfattar 1870 - 1925 och torde omfatta omkring 1000 uppsatsämnen, fast många har ju återkommit flera gånger genom åren. Forumfilesdokumentet finns här. 

Vi får väl se hur länge dokumentet får ligga kvar denna gång... Ps. Det är fortfarande samma dumma system som  på minfil: När man trycker på "ladda ner"-knappen så lägger sig en reklamflik över den "riktiga" sidan. Den reklamfliken ska man bara klicka bort! Vid andra försöket på ursprungssidan ska dokumentet öppna sig. 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg